Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.3.1975)


Problém č. 734 – originál

Michal Virostko, Zamutov

Mat 2. ťahom


Problém č. 735 – originál

Michal Žugec, Polomka

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 734: biely Kg2 Dd8 Sb4 Sb7 Jb5 Jh4 Pe2 e4 f2 g5 h3 (11 kameňov), čierny Ke5 Da5 Va7 Vc6 Sa1 Sg8 Pb6 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 735: b. Ke2 Da6 Vd6 Vf1 Sb1 Sf6 Je7 Pb4 c2 d4 (10), č. Ke4 Vb5 Sc3 Se8 Pe5 g6 h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu Nedeľná Pravda, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 728 (Červenka) z 28. februára: 1.Ja3 tempo 1...Sd3~, S:e2, S:b5, Ja1~, Ja4~, Jc3 2.Vc4, J:e2, J:b5, Jb3, c3, d:c3 mat. Na začiatočníka pekná úloha s tromi predĺženými obranami.

Riešenie problému č. 729 (Kudláč) z 28. februára: 1.c3 hrozí 2.V:d4 mat, 1...d3, d:c3, f:g2+, Sd3, b:a5, Je6 2.Dc4, Dd5, V:e2, g:f3, Db7, De5 mat. Tri rozličné škodlivé motívy v 6 variantoch.

* I. svetová súťaž v kompozičnom šachu pokročila už do dvanásteho "kola". V exodvojťažkách dosiahol pekný úspech Juraj Brabec – jeho skladba získala 25 bodov (za 6. miesto). V družstvách je poradie ZSSR 53, Francúzsko 49, USA 37. Dve kolá pred koncom je toto predbežné poradie: ZSSR 486 bodov, ČSSR 352, Holandsko 351, Švédsko 347, Dánsko 327, Fínsko 306 atď. Výsledky posledných oddelení ešte stále nie sú známe, ZSSR je však už istým víťazom a ČSSR si sotva udrží druhé miesto, lebo z ostávajúcich štyroch skladieb len jedna ostala korektná. Ale nádej v napínavom závere ešte neumrela.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v utorok 1. apríla o 18. hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku na Jadernej ulici (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred