Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.5.1975)


Problém č. 741 – originál

Marek Kolčák, Dolný Kubín

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Sd2 premiestniť na d8Kontrolná notácia: biely Kc2 Dh7 Sd2 (Sd8) Sg2 Pb3 d5 f2 (7 kameňov), čierny Kd4 Pb5 d6 f5 f7 (5 kameňov), biely značne a dá mat druhým ťahom, a to v oboch pozíciách. Pritom by sa nemali prehliadnuť zvodnosti – dve v pozícii a) a jedna v b). Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 734 (Virostko) z 28. marca: 1.Jd6 hrozí 2.Df6 mat, 1...Kd4, Kf4, Ke6, V:d6 2.Jf3, Jg6, De8, D:d6 mat. Hlavným námetom sú tri voľné polia. V ďalšej tvorbe by sa mal autor snažiť o zaujímavejšiu strategickú náplň jednotlivých variantov.

Riešenie problému č. 735 (Žugec) z 28. marca: 1.Jd5 hrozí 2.J:c3 mat, 1...Sc3~, Vc5 (V:d5), K:d4, e:d4 2.c3, Dd3, Vf4, Vf4 mat. Pekný úvodník aj varianty, trochu však ruší slabé využitie dámy. Nie je vylúčené, že jej premiestnením na g3 by sa mohla ušetriť Vf1.

Knižné ceny za č. 734 a 735 vyhrávajú: žiak Michal Gajdoš, ZDŠ, 094 35 Soľ, okr. Vranov n. T., Nikolaj Palko, Siľ 89, Zakarpatská obl. ZSSR a Miroslav Vlček, 023 41 Nesluša 803.


Súťaž socialistických štátov

V rubrike zo 4. apríla t. r. sme uverejnili správu o prvej súťaži socialistických štátov v kompozičnom šachu. Dnes môžeme našim netrpezlivým autorom oznámiť presné znenie ďalších štyroch tém:

Dvojťažky (rozhodca E. Umnov, ZSSR): Zámena matov v ľubovoľnej forme, pričom v jednej z fáz je uskutočnená téma Nowotného na poli, ktoré frontálne (nie diagonálne) susedí s poľom čierneho kráľa, Dvojníky sa nepripúšťajú.

Mnohoťažky (rozhodca M. Zucker, NDR): Vzájomná premena bieleho aj čierneho pešiaka na vežu, strelca alebo jazdca v hlavnom variante.

Štúdie (rozhodca R. Voia, Rumunsko): Pozičná remíza, založená na mechanizme večného pohybu čiernej veže (či už prenasledovanej, alebo prenasledujúcej).

Pomocné maty druhým ťahom (rozhodca Gy. Páros, Maďarsko): Dvojník, ktorý vznikne otočením šachovnice o 90 alebo 180 stupňov. V oboch pozíciách je len jedno riešenie. Viac dvojníkov sa nepripúšťa.

Samomaty druhým ťahom (rozhodca W. Rosolak, Poľsko): "Biely na ťahu", pričom v zdanlivých hrách sú druhé ťahy bieleho tiché (bez šachu), v riešení sa však zamenia na ťahy so šachmi čiernemu kráľovi.

Na súťaži sa zúčastňuje 8 štátov: Bulharsko, Československo, Maďarsko, Mongolsko, NDR, Poľsko, Rumunsko a usporiadajúci ZSSR. Posledný termín pre posielanie skladieb je 8. septembra t. r. Ďalšie podrobnosti uverejníme v nasledujúcich rubrikách.


Vzad <<  >> Vpred