Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.4.1975)


Problém č. 740 – originál

Miroslav Grieš, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kb4 Dh6 Ve3 Jf7 Pc4 d2 d5 (7 kameňov), čierny Kd4 Vf6 Sd7 Sh4 Jg4 Pb6 d3 f2 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Všimnite si zamenené maty po zvodníku tou istou figúrou, ktorá hrá v úvodníku. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Problém č. 690 (Valuška) z 20. septembra 1974 opravuje autor takto: b. Kg6 Db2 Vd6 Ve1 Sa8 Sh4 Jf2 Jf6 Pd2 e5 h5 h6 (12), č. Kf4 Vc3 Vh1 Je2 Jg1 Pb3 b4 d7 e6 f3 h2 h3 (12), mat druhým ťahom. 1.J6e4. Za objavenie prípadnej nekorektnosti možno získať knižnú prémiu.

Riešenie problému č. 733 (Golha) z 21. marca: Zvodnosť 1.h8D? hrozí 2.D:e5 mat, vyvrátenie 1...Sc7!, zvodnosť 1.Sg6 hrozí 2.S:f5 mat, vyvrátenie 1...d5!, riešenie 1.Sd2 hrozí 2.Jg5 mat – a striedavo dva z variantov 1...d6, V:g4, e6 2.Da4, e:f3, Jd6 mat, pravda, s rozličnými obrannými motívmi (OM-32-32). Pekná úloha slovenskej školy.

Knižné ceny vyhrávajú: Juraj Machata, DM Zavarská 5, 917 28 Trnava, Ladislav Salai jr., Bellova 9, 036 01 Martin a Michal Vazagov, Švermova 25, 974 00 Banská Bystrica.

* R. 1960, t. j. dva roky po víťazstve nad Smyslovom nastúpil Botvinnik proti ďalšiemu vyzývateľovi Michailovi Talovi, 23-ročnej novej hviezde sovietskeho šachu. Hoci mnohí očakávali víťazstvo mladosti a mimoriadneho talentu, predsa pomer bodov 6:2 pri 13 remízach bol veľkým triumfom Tala. No odveta o rok dopadla opačne: vyhral Botvinnik 10:5 pri 6 remízach. 50-ročný majster sveta sa takto stal držiteľom titulu po tretí raz – a druhý raz využil právo odvety, ktoré mu dávali vtedajšie pravidlá súťaží o titul majstra sveta. Ale potom medzinárodná federácia FIDE zrušila právo na odvetný zápas (napriek nesúhlasu majstra sveta) a to sa mu možno stalo osudným. R. 1963, teda 15 rokov po prvom získaní titulu Botvinnik nastupuje na zápas proti arménskemu veľmajstrovi (ale rodákovi z gruzínskeho Tbilisi), Tigranovi Vartanovičovi Petrosianovi. A je to jeho posledný zápas o titul: 34-ročný Petrosian poráža Botvinníka 5:2 pri 15 remízach. Michail Mojsejevič Botvinnik sa zriekol svojho práva na priamu účasť v ďalšej súťaži "kandidátov" a definitívne odišiel z veľkej šachovej scény. Bol však nesporne jedným z najväčších šachistov všetkých čias, vynikajúcim teoretikom otvorenia aj koncoviek – a navyše aj autorom asi 10 štúdií. Za svoje zásluhy o rozvoj šachu dostal mnoho vyznamenaní – medzi nimi r. 1957 Rad Lenina. Dnes je činný najmä v oblasti vytvárania programu šachovej hry pre samočinné počítače.


Vzad <<  >> Vpred