Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.5.1975)


Problém č. 746 – originál

František Dano, Nitra

Mat 2. ťahom


Problém č. 747 – originál

Jozef Dunaj, Belá nad Cirochou

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 746: biely Kf5 Sg1 Sg2 Jd5 Je7 Pa5 e6 (7 kameňov), čierny Kd6 Sd8 Pa6 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. 747: b. Kg1 Df2 Vb5 Vd7 Sf5 Sg5 Jc7 Je1 Ph2 (9), č. Ke5 Vh3 Sa8 Sc5 Jc4 Jg2 Pb6 d3 e7 f7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 740 (Grieš) z 25. apríla: Zvodnosť 1.Jg5? hrozí 2.Ve4 mat, 1...Ve6, Vf4, Sf5, J:e3 2.Jf3, D:b6, Jf3, D:f6 mat, ale 1...S:g5!, riešenie 1.Jd6 hrozí 2.Ve4 mat, 1...Ve6, Vf4, Sf5, J:e3, V:d6 2.Jf5, D:f4, Jb5, D:e3, Df4 mat. Zámena štyroch matov so zaujímavou novostrategickou motiváciou (línie h6-b6, h6-e3, h6-f4, h4-f6). Pekná úloha študenta Elektrotechnickej fakulty SVŠT.

Knižné ceny vyhrávajú: Marika Kusová, ul. SNP 898, 078 01 Sečovce, Michal Salenka, 935 22 Kozárovce 480 a Karol Schikor, ul. 29. augusta 15/5, 971 52 Handlová.

Oprava problému č. 690 (Valuška), uverejnená 25. apríla, má vedľajšie riešenie 1.D:c3. Knižnú cenu vyhráva Ján Agarski, Sandtnerova Dolina, 951 15 p. Mojmírovce.

* Podľa štatistík z konca r. 1973 je šach v ČSSR desiatym najrozšírenejším športom. Počty členov ČSZTV v tisícoch sú takéto: futbal 445, hokej 67, volejbal 64, lyžovanie 48, stolný tenis 44, ľahká atletika 42, tenis 38, basketbal 38, hádzaná 36, šach 21. Prirodzene, v štatistike nie je zahrnuté to obrovské množstvo ľudí, ktorí vedia hrať šach, ale pestujú ho iba neoficiálne.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude v utorok 3. júna o 18. hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku Bratislava-Ostredky na Jadernej ulici.


Vzad <<  >> Vpred