Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.5.1975)


Problém č. 744 – originál

Pavel Krnáč, Rimavská Sobota

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 745 – originál

Jozef Střešinka, Prievidza

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 744: biely Kg8 Df7 Vd7 Sa5 Sb3 Je7 Pb4 (7 kameňov), čierny Kb5 Sb8 Sg2 Jd1 Jd8 Pa6 e6 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 745: b. Kd1 Da7 Vd3 Ve1 Sh2 Jg1 Pc2 e3 g2 g4 (10), č. Ke4 Vf5 Sa1 Jd8 Jf3 Pb7 h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Ďalší dvaja mladí šachisti sa zaslúžili o to, že počet prvotín v našej rubrike stúpol už na 68. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 738 (Širáň) z 18. apríla: Intencia 1.Dg5, ale neriešiteľné po 1...c5! Prevažná väčšina riešiteľov prišla na to, v čom je chyba, mrzí nás len, že ju prehliadli svorne autor, skúšateľ, aj redaktor. Autor úlohu opravuje vynechaním Pd7 a premiestnením Ka8 na c8.

Riešenie problému č. 739 (Miške) z 18. apríla: 1.Sc5 hrozí 2.Df3, Dg3, Dh3, Je3 mat – každá z hrozieb vyjde osobitne po 1...h4, V:g6, f4, Va3. Voľná forma témy poloobrán.

Knižné ceny za riešenie č. 738 a 739 vyhrávajú: Vlastimil Gregor, 976 03 Dolný Harmanec 15, Michal Slota, bl. A/2, č. 64, 089 01 Svidník a Július Vidňanský, 072 54 Lekárovce 40.

* Veľmi oneskorene, ale predsa vyšiel výsledok preboru Slovenska v kompozičnom šachu za roky 1964-1969. Brožúrka, ktorá je 6. číslom metodických listov kompozičného šachu SÚV ČSZTV, má 36 strán a obsahuje 112 najlepších skladieb z uvedeného obdobia a úplné bodové výsledky. Záujemci o brožúrku sa môžu prihlásiť na adresu Sekcie kompozičného šachu ŠZ SÚV ČSZTV, Volgogradská 1, 886 45 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred