Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.7.1975)


Problém č. 754 – originál

M. Vaňouch, Horní Počáply

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kc6 Dd3 Se1 Pd5 e6 g3 (6 kameňov), čierny Ke5 Pc7 d4 e7 f5 h4 h5 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Tento problém je už 70. prvotinou v našej rubrike – a svedčí tak trochu a tom, že Nedeľná Pravda je populárna aj medzi českými vojakmi. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie, 893 39 Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 744 (Krnáč) z 23. mája: 1.Jc6 hrozí 2.Jd4 mat, 1...K:c6, J:c6, S:c6, e5, Se5 (Sa7) 2.Sa4, Vb7, Df1, Dc4, Ja7 mat. Pekná dvojťažka s dávaním voľného poľa a s jeho dvojnásobným blokovaním.

Riešenie problému č. 745 (Střešinka) z 23. mája: 1.Dc5 hrozí 2.D:f5 mat, 1...V:c5 (V-5), Se5, Jd4, Vf~ 2.g:f3, Dd5, e:d4, Dd5 mat. Duál typu 1...Vd5 2.D:d5, g:f3 mat sa nepokladá za chybu.

Knižné ceny za č. 744 a 745 vyhrávajú: Otto Halzl, 946 51 Nesvady I-264, Jozef Melicher, Sibírska 34, Bratislava a Štefan Rybár, ul. J. Švermu 1693/28, 971 01 Prievidza.

Výročie Arnolda Pongrácza

7. júla uplynie 85 rokov od smrti a 18. júla 165 rokov od narodenia prvého slovenského šachového skladateľa a autora niekoľkých stoviek problémov, známeho "trnavského pustovníka". Rodák z Nededze pri Žiline študoval právo v Bratislave a vo Viedni, neskôr pôsobil ako štátny úradník, ale posledných vyše 30 rokov prežil v Trnave. Svoju prvotinu uverejnil ako 44-ročný v aprílovom čísle časopisu Wiener Schach-Zeitung r. 1855, v nasledujúcich rokoch sa skladbe venoval veľmi intenzívne a najväčšie úspechy dosiahol v samomatoch. Z turnajových cien treba spomenúť 4. miesto za súbor spoločných skladieb s Bayerom v turnaji The Era 1856, III. cenu za súbor úloh na slávnom bristolskom turnaji 1861, I. cenu v samomatovom londýnskom turnaji 1862 a III. cenu samomatov na kongrese Západonemeckého šachového zväzu r. 1864. Možno povedať, že Arnold Pongrácz bol prvou šachovou osobnosťou na Slovensku. Žiaľ, naši šachoví historici mu ešte stále ostávajú veľa dlžní – najmä by si mali vziať za povinnosť zozbierať celé jeho kompozičné dielo, roztrúsené po rozličných časopisoch bývalého Rakúsko-Uhorska.

Problém č. 706 (Motošický) z 29. novembra 1974 opravuje autor definitívne takto: b. Kd1 Va4 Vg4 Sb5 Sf6 Jb4 Jf4 Pa7 b2 b6 d3 e2 (12), č. Kd4 Vg5 Vg8 Sh7 Je5 Pb7 d6 h3 (8), biely začne a dá mat tretím ťahom. 1.Sd7 hrozí 2.Jbd5+, 1...Kc5, Ke3, S:d3, d5 2.Je6+, J:h3, Jb:d3+, Jb:d5+ atď.

* V nasledujúcej rubrike začneme uverejňovať na pokračovanie výsledok skladateľskej súťaže Pravda 1973-1974.


Vzad <<  >> Vpred