Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.9.1975)


Problém č. 763 – originál

Pavel Madaj, Ráztočno

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


Problém č. 764 – originál

Marián Zaťko, Trnava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: 763: biely Kb5 De8 Vd8 Sc1 Sg6 Jf5 Pc2 e4 f2 g5 h6 (11 kameňov), čierny Ke5 Sc5 Se6 Jb4 Je1 Pb6 d6 g7 (8 kameňov), biely začne a do mat druhým ťahom. 764: b. Kb8 Df8 Va5 Ve5 Sb4 Sc6 Je1 Je8 Pb3 c2 f2 f4 (12), č. Kd4 Dh7 Va1 Vh5 Sb6 Se4 Je2 Jg2 Pa7 c7 d3 g7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Pomerná zložitosť oboch dvojťažiek ďalších nových autorov dáva nádej na ich rýchle napredovanie. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 754 (Vaňouch) zo 4. júla: 1.g:h4 tempo 1...Kf4 2.Sf2 tempo 2...Kg4 Ke5 3.Dg3, D:d4 mat, 1...Kf6 2.Dg3 tempo 2...d3, f4 3.Sc3, Dg5 mat, 1...f4 2.Dg6 tempo 2...d3, f3 3.Sc3, Sg3 mat. Na prvotinu vynikajúca "supertempovka" si vyslúžila mnoho pochvalných poznámok od riešiteľov.

Knižné ceny vyhrávajú: Anton Hajduczký, Slivník 103, 076 12 p. Kuzmice, Marián Valašík, 951 75 Chrášťany 160 a Miroslav Zivčák, Michal č. d. 82, 039 01 Turčianske Teplice.

* Veľkým úspechom Zoltána Labaiho z Milanoviec (okr. Nové Zámky) sa skončil minuloročný turnaj dvojťažiek na slovenskú tému v Hlase ľudu: získal tri ceny z piatich (okrem neho ešte Karol Mlynka a Ľudovít Lačný). Turnaj však možno pokladať zároveň aj za úspech slovenskej školy. Zúčastnilo sa na ňom 85 dvojťažiek od 37 autorov zo 7 štátov, pričom vo viacerých prípadoch išlo o rekordné, alebo mimoriadne originálne námety. Turnaj taktiež pomohol pri budovaní teoretických základov školy a pri zjednocovaní estetických názorov jednotlivých skladateľov. Príklady zo súťaže uverejníme po nadobudnutí definitívnej platnosti výsledku.


Vzad <<  >> Vpred