Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.11.1975)


Problém č. 774 – originál

Ján Jurčo, Važec

Mat 2. ťahom


Problém č. 775 – originál

Ján Golha, Lúčnica

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 774: biely Kc6 De3 Va8 Vb2 Sd7 Se1 Jc3 Je8 Pa4 e6 (10 kameňov), čierny Kc4 Dh7 Vf8 Sd1 Se7 Pa2 c5 d3 d6 f3 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 775: b. Kd7 Se5 Se8 Jb7 Pb3 (5), č. Kb5 Vc6 Sc3 Ja7 Pa6 b4 b6 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. V oboch dnešných problémoch sa okrem riešenia vyskytuje "druhá fáza": dvojťažka obsahuje zvodnosť 1.Kb7? a trojťažka zdanlivé hry 1...Vc7+ 2.K:c7+ Jc6 3.S:c6 mat, 1...Vd6+ 2.K:d6+ Jc6 3.S:c6 mat. Dobrý riešiteľ venuje rovnakú pozornosť obidvom fázam a najmä si všimne ich vzájomnú súvislosť. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Ide o druhý a tretí problém do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorú sme vypísali pred týždňom.

Riešenie problému č. 763 (Madaj) z 26. septembra: Intencia 1.Jd4 tempo 1...K:d4, S:d4, Jb4~, Je1~, g:h6, d5 2.Sb2, f4, Jc6, Jf3, Dh8, V:d5 mat, žiaľ, v tomto poslednom variante nasleduje 2...J:d5! a úloha je preto neriešiteľná.

Riešenie problému č. 764 (Zaťko) z 26. septembra: 1.Sd2 hrozí 2.Db4 mat, 1...Va4, S:a5 (Sc5), Je3, Sd5, Dg8 2.V:a4, Dc5, f:e3, Va:d5, V:e4 mat. Päť variantov so základnými obrannými a škodlivými motívmi. V ďalšej skladbe práve motivácia by mala byť zaujímavejšia.

Knižné ceny za riešenia č. 763 a 764 vyhrávajú: Gizela Balluchová, ul. 29. augusta 22, 934 01 Levice, Vincent Černák, Sídlisko Váh II, B3/E č. 46, 927 00 Šaľa a Jozef Pinter, Kladnianska 60, 812 00 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred