Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.11.1975)


Problém č. 773 – originál

Ladislav Radi, Malý Horeš

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kc8 Df3 Sa2 Sh6 Jc4 Pb2 b4 d3 e2 e6 (10 kameňov), čierny Kd4 Sh8 Jc2 Jc5 Pd7 e7 g4 (7 kameňov), biely začne (jeho pešiaci idú na diagrame zdola nahor) a dá mat po každom ťahu čierneho. Touto dvojťažkou otvárame v našej rubrike


Novú riešiteľskú súťaž,

v ktorej vyhrávajú traja prví riešitelia ceny v hodnotách 300, 200 a 100 Kčs. Okrem toho odmeníme knihami 11 ďalších riešiteľov s najväčším počtom bodov a 11 vyžrebovaných riešiteľov spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri problémy. Spolu bude teda 25 výhercov, pričom predmetom súťaže bude 25 problémov, ktoré uverejníme počas asi 15 týždňov.

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy. Riešenia treba posielať vždy do 13 dní od uverejnenia problému na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Bodovanie v súťaži je takéto: Za správne riešenie dvojťažky dostanú riešitelia 2 body, za trojťažku 3 body. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti bieleho v prvom ťahu, ktorá vedie tiež k cieľu) hodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (druhého pokračovania po tematickej obrane) 1 bodom. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, ak však riešiteľ pritom uhádne intenciu (autorské riešenie), dostane navyše príslušný počet bodov, jeden bod dávame aj za dôkaz prípadnej ilegálnosti pozície (ak ide o postavenie, ktoré nemožno odvodiť zo základného postavenia partie). Nesprávne uvedené vedľajšie riešenie, neriešiteľnosť alebo ilegálnosť pozície ohodnotíme strhnutím jedného bodu. V riešeniach treba uviesť prvý ťah, hrozbu a jednotlivé varianty až do matu.

Riešenie problému č. 761 (Andrejčík) z 19. septembra: 1.Jg5 hrozí 2.Jf7 mat, 1...K:f6 2.Jf3 mat, 1...Kd6 2.Sg3 mat, 1...Jd6 2.Jf3 mat, 1...S:e8 2.V:e6 mat. Pekný úvodník, blokovanie poľa, viazanie pešiaka.

Riešenie problému č. 762 (Šimora) z 19. septembra: 1.S:b4 hrozí 2.Vc5, Sd5, d3 mat, 1...J:e5 2.J:e5 mat, 1...V:d2 2.J:d2 mat, 1...V:c6 2.V:c6 mat. Cyklické striedanie troch obranných motívov (branie hrozbového kameňa, odclonenie, priame napadnutie) proti trom hrozbám – nie nový, ale zaujímavý námet, hodný ďalšieho rozpracovania.

Knižné ceny za riešenie č. 761 a 762 vyhrávajú: Vincent Černák, Sídlisko Váh II, B3/E, č. 46, 927 00 Šaľa, Ladislav Kozák, 049 32 Štítnik a Jozef Pinter, Kladnianska 60, 812 00 Bratislava.

* Novými medzinárodnými majstrami v kompozičnom šachu sa stali: A. Kazancev, A. Kopnin, E. Umnov (ZSSR), P. Kniest, G. Latzel (NSR), G. F. Anderson (Británia).


Vzad <<  >> Vpred