Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.9.1975)


Problém č. 761 – originál

Ján Andrejčík, Snina

Mat 2. ťahom


Problém č. 762 – originál

Dominik Šimora, Rišňovce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 761: biely Ke3 Vf6 Se8 Sh4 Jh3 Pc4 g4 g6 (8 kameňov), čierny Ke5 Sd7 Jb5 Pc5 c6 e6 e7 g7 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 762: b. Ka8 Ve5 Vh6 Sc5 Sc6 Jf3 Jf4 Pa2 c3 d2 (10), č. Kc4 Dh7 Vf2 Vg6 Sg1 Sg8 Jf7 Jg3 Pa6 b4 b5 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka nepotrebuje komentár, v druhej sa za tematické varianty pokladajú len tie, v ktorých čierny vylúči všetky tri hrozby. – Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 752 (Nahálka) z 27. júna: 1.Jf5 hrozí 2.Ve3 mat, 1...g:f5, Vc2, Ve1, c3 2.S:f5, D:c2, Dd2, Db5 mat. Najhodnotnejší je posledný variant, v ktorom sa čierny bráni sprístupnením poľa d4 svojmu kráľovi, ale súčasne si škodí zneprístupnením c3.

Riešenie problému č. 753 (Radi) z 27. júna: Zdanlivé hry 1...Ke4, Jb4 2.Vh4, D:b4 mat, 1.Dg7 tempo 1...Ke4, Jb4 (Jd3~), Kc5, Se5~, Jc5 2.Dg4, Da7, Da7, V:d5, D:e5. Na začiatočníka veľmi pekná zámena dvoch matov – riešiteľom sa páčila najmä pre nečakaný úvodník.

Knižné ceny za riešenie 752 a 753 vyhrávajú: František Gombík, Leninova 13, 942 01 Šurany, Jozef Kandera, Fraňa Kráľa 3, 955 01 Topoľčany a Jaroslav Veselý, Hradební 69, 261 00 Příbram.


Krúžok kompozičného šachu

Po prázdninách sa opäť začínajú stretávať bratislavskí (a ako hostia často aj iní) šachoví skladatelia a riešitelia. Svoju štvrtú sezónu otvára krúžok v utorok 23. septembra t. r. o 17. hod. (teda o hodinu skôr ako doteraz) v Kultúrno-vzdelávacom stredisku Bratislava-Ostredky, na Jadernej ulici č. 8 (zastávka električiek a autobusov pri espresse Bratislava). Vítaní budú všetci záujemci o kompozičný šach!


Vzad <<  >> Vpred