Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.9.1975)


Problém č. 759 – originál

Dušan Špánik, Kňažia

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 760 – originál

Ján Kornucík, Snina

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 759: biely Kf3 Dd1 Vf6 Se2 Ja1 Jf4 Pa3 d5 e5 (9 kameňov), čierny Kc5 Pb6 c4 e6 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. 760: b. Ke6 Da7 Vf2 Vg8 Sa4 Ja2 Pb6 c3 e2 (9), č. Ke4 Dc2 Vc8 Vd1 Se7 Sf1 Jh2 Pb3 c6 d2 e3 g4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Autorom ďalšej prvotiny je študent z Dolného Kubína a priateľ nedávneho "prvotinára" Mareka Kolčáka. Ako svedčí aj dnešná dvojťažka (zdanlivé hry 1...b5, e:d5 2.Dg1, D:d5 mat, zvodnosť 1.Da4?), nový oravský tandem začal veľkou rýchlosťou a pri svojej túžbe po znalostiach a usilovnosti sa dozaista čoskoro prebojuje k čelu slovenského peletónu. – Riešenia oboch dvojťažiek (druhý autor je z východu a začínal minulého roku vo Východoslovenských novinách) pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 751 (Šťastný) z 20. júna: Zdanlivé hry 1...d3, c:b4, Ja5 2.Dc3, D:d4, Vd:c5 mat, 1.Jd3 hrozí 2.D:b3 mat, 1...K:d3, K:d5, Ja5 2.Dc3, D:d4, Je5 mat. Veľmi pekná dvojťažka so zámenou dvoch obrán a jedného matu a s výborným tematickým úvodníkom.

Knižné ceny za riešenie vyhrávajú: Ondrej Jašík, Podlavice, družst. ul. 14, 974 00 Banská Bystrica, Ľubomír Juchelka, VÚ 5948/C, 691 55 Moravská Nová Ves a Peter Polák, 908 77 Borský Peter 386.

* Ako nám oznámil B. Moravčík zo Zvolena, problém č. 746 (Dano) z 30. mája má predchodcu: D. J. Coombe-Tennant, 1901 The Problemist 3.1968: b. Kg5 Sf4 Sg2 Je5 Jf7 Pb5 d6 h6 (8), č. Ke6 Se8 Pb6 (3), mat 2. ťahom, 1.Jd7. Čo sa dá robiť, takáto nepríjemnosť sa stane občas aj veľmi sčítaným autorom.


Vzad <<  >> Vpred