Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.10.1975)


Problém č. 770 – originál

Pavol Červenka, Šenkvice

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kb6 Vd3 Sg4 Jb5 Jf4 Pa3 g3 (7 kameňov), čierny Ke4 Vd1 Vf1 Se1 Pa5 b3 c2 d2 e3 e7 f2 (11 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 759 (Špánik) z 12. septembra: Zdanlivé hry 1...b5, e:d5 2.Dg1, D:d5 mat, zvodnosť 1.Da4? hrozí 2.D:c4 mat, 1...b5, e:d5 2.Da7, Je6 mat, 1...Kd4!, riešenie 1.Db3 hrozí 2.D:c4 mat 1...b5, e:d5, Kd4, c:b3 2.De3, D:b6, De3, J:b3. Trojfázová zámena dvoch matov. Na prvotinu vynikajúca skladba.

Riešenie problému č. 760 (Kornucík) z 12. septembra: 1.Dd7 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Vd8, c5, D:c3, Dd3, Jf3, Sd6 (Sc5, Sf6) 2.S:c6, Dd5, J:c3, D:d3, V:g4, Dh7 mat.

Knižné ceny za č. 759 a 760 vyhrávajú: Vladimír Jacko, Mukačevská 1, bl-A 11, 080 01 Prešov, Dana Jedináková, 919 23 Vlčkovce 30 a Milan Molnár, Podjavorinských partizánov 5/X, 915 33 Nové Mesto nad Váhom.


Výsledok svetovej súťaže

Poslednú správu o I. svetovej súťaži v kompozičnom šachu sme uverejnili 6. júna. Podľa predpokladov, záver bol pre naše "družstvo" zlý. Dodatočne pre nekorektnosť bola diskvalifikovaná štúdia L. Kopáča z oddelenia D2 (mínus 24 bodov), ako aj trojťažka B. Idunka v B1 (-26). Strata týchto 50 bodov znamenala pre ČSSR pokles až na 8. miesto v poradí 27 štátov. Definitívny výsledok je tento: ZSSR 553, Holandsko 397, Dánsko 395,5, Fínsko 392, Švédsko 375,5, Francúzsko 331, Juhoslávia 328, ČSSR 324, Rakúsko 314, Veľká Británia 258,5, USA 252 atď. – Ako už niekoľkokrát v minulosti, aj teraz doplatili naši skladatelia na slabé skúšanie korektnosti problémov. Z celkovej zásielky 28 skladieb bolo 12 (t. j. 43 %) nekorektných a navyše ešte jedna získala iba 6 bodov, pretože mala závažný duál. Pri hodnotení kvality korektných skladieb (priemerný počet bodov za skladby vo výsledku) je ČSSR na 2. mieste s koeficientom 20,2 (za ZSSR 22,1 a pred Poľskom 18,9) – a to hovorí o vynikajúcej úrovni nášho kompozičného šachu. – Z jednotlivcov sa v našom družstve najlepšie umiestnil majster športu Ľudovít Lačný zo Žiaru nad Hronom (v neoficiálnom bodovaní jednotlivcov je na 7. mieste).


Noví veľmajstri

Na schôdzi Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach, ktorá sa uskutočnila od 1. do 5. októbra v Tbilisi, udelili titul medzinárodného veľmajstra v kompozičnom šachu šiestim šachovým skladateľom a medzi nimi aj Vladimírovi Pachmanovi a Jindřichovi Fritzovi (obom z Prahy). V súčasnosti je na svete len 10 nositeľov tohto najvyššieho titulu, z toho 4 v ZSSR (Lošinskij, Kasparian, Koroľkov, Bron) a po jednom v Holandsku (Visserman), Anglicku (Mansfield), Maďarsku (Páros) a Juhoslávii (Petrović). Úspech oboch našich skladateľov a zároveň nášho kompozičného šachu je preto tým výraznejší.


Vzad <<  >> Vpred