Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.10.1975)


Problém č. 768 – originál

Jozef János, Žiar nad Hronom

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 769 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 768: biely Ke7 Dh6 Vf8 Sd3 Jf5 Pd2 h7 (7 kameňov), čierny Ke5 Dh1 Sd7 Jb5 Jf7 Pd5 h4 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 769: b. Kf8 Dh1 Vd2 Vd5 Sc4 Se7 Ja4 Jf7 Pc2 d6 e3 f2 (12), č. Ke4 Vd1 Vf3 Sb4 Sg4 Jc6 Je1 Ph7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Autorom už 75. prvotiny v našej rubrike je poslucháč I. ročníka Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave. Š. Blunár je podľa definície ešte začiatočník, ale tvorbou už iste patrí do dvadsiatky najlepších slovenských skladateľov – v č. 769 spracúva zámenu matov po obranách 1...Jd3, S:d6, Sf5. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 758 (Pipta) z 5. septembra: 1.Db3 hrozí 2.Db7+ K:d8 3.Db8 mat, 1...Vb2 2.Sd6+ K:d8 3.Dg8 mat, 2...K:c6 3.Df3 mat, 1...K:c6 2.Vc8+ Kd7 3.Dh3 mat, 1...Vd5+ 2.D:d5 atď. Výborná úloha s modelovými matmi, otázka však je, či vydrží dôkladné preskúmanie pôvodnosti. Mnohých riešiteľov zviedlo 1.Db5? Vb2!. Úplný plagiát

Knižné ceny vyhrávajú: Juraj Breza, Lidická 20, 818 00 Bratislava, Michal Méri, OSP, 929 22 Dunajská Streda a Štefan Vaško, Hviezdoslavova III/8, Penzión I/323, 059 21 Svit.

* Nedávno vyšiel v Juhoslávii už siedmy zväzok Albumov FIDE, ktorý obsahuje spolu 437 štúdií a 369 exoproblémov z rokov 1914-1944. Kto pozná históriu kompozičného šachu, iste sa neprekvapí, že slovenskí autori sú zastúpení len dvoma skladbami – štúdiami Alexandra Pituka a Ivana Friča. Medzi najúspešnejšími skladateľmi tohto zväzku je A. Mandler a absolútne najviac problémov v ňom umiestnil Angličan T. R. Dawson.


Vzad <<  >> Vpred