Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.9.1975)


Problém č. 758 – originál

Vasil Pipta, Trebišov

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka5 Dc4 Vd8 Sa3 Pc6 (5 kameňov), čierny Kc7 Vd2 Vh7 Ja8 Ph5 (5 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 749 (Jelenčík) z 13. júna: 1.Va8 hrozí 2.b8J mat, 1...V:a8, Jc6, c6, S:b7 2.b:a8D, b:c8D, Vb6, S:b7 mat. Tri premeny jedného pešiaka.

Riešenie problému č. 750 (Jarolín) z 13. júna: Intencia 1.Sd7 s hrozbou 2.Vd4 mat, ale neriešiteľnosť po 1...Vb8+. Oprava.

Knižné ceny za riešenia č. 749 a 750 vyhrávajú Miroslav Coufal, Prokopova 324, 560 02 Česká Třebová, Peter Habala, 958 54 Hradište 167 a Vladimír Luža, ul. Februárového víťazstva 243/b, 801 00 Bratislava.


Pravda 1975-1976

Vzhľadom na to, že v súčasnosti majú naši šachoví skladatelia už dostatočné publikačné možnosti v domácej tlači (na Slovensku predovšetkým týždenník Štart a krajské denníky Hlas ľudu a Východoslovenské noviny), rozhodli sme sa vrátiť k pôvodnému systému našich skladateľských súťaží. Obnovujeme teda dvojročný turnaj 1975-1976, ktorý je otvorený pre všetkých československých autorov a bude rozdelený asi na dve oddelenia: dvojťažky a ostatné problémy. Prednosť pri uverejnení budú mať začínajúci autori (ktorých problémy sa budú hodnotiť osobitne). Naďalej však platí obmedzenie počtu skladieb od jedného autora: začínajúci maximálne 2 dvojťažky a 2 iné problémy, ostatní autori 1 dvojťažku a 1 iný problém do roka (za celú súťaž teda dvojnásobné počty).

* Fínska spoločnosť kompozičného šachu vypísala medzinárodnú súťaž v skladaní štúdií pri príležitosti 70. narodenín známeho štúdiára Kiviho. Skladby treba posielať do 29. februára 1976 na adresu Erkii Hinkka, Rapakivenkuja 5 S 129, 007 10 Helsinki 71, Fínsko. Rozhodcom je Visa Kivi, cenový fond turnaja činí 60 US dolárov.


Úspech slovenských goistov

Za centrum go na Slovensku možno v súčasnosti pokladať Go-klub pri Kultúrno-vzdelávacom stredisku Bratislava-Krasňany, ktorý založili minulého roku. Jeho agilní hráči a funkcionári sa v dňoch 27.7.-10.8. t. r. zúčastnili prvý raz na majstrovstvách Európy v rakúskom Kremsi (ako jediní účastníci z ČSSR) a dosiahli tu pekné úspechy. Podľa klasifikácie go nemohli síce štartovať v najvyššej skupine, ale príslušný tzv. zrýchlený handicapový turnaj absolvovali vynikajúco: získali prvé tri miesta (v poradí V. Laššák, I. Oravec, J. Popovyč) a siedme miesto (P. Kostyrko). Navyše v tzv. zónovom turnaji 7. 11. KYU zvíťazil Oravec (ako jediný náš účastník). Všetci si značne zlepšili svoju klasifikáciu, takže odteraz budú môcť štartovať vo vyšších súťažiach.


Vzad <<  >> Vpred