Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.6.1975)


Problém č. 749 – originál

Ivan Jelenčík, Brezno

Mat 2. ťahom


Problém č. 750 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 749: biely Ka1 Vb2 Vb8 Sh1 Pa4 b7 c5 (7 kameňov), čierny Ka6 Va7 Sc8 Sh2 Je7 Pa5 c7 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 750: b. Kb3 Vc4 Sc8 Ja4 Jf7 Pc3 f3 (7), č. Kd5 Ve8 Sf8 Jf4 Pc7 e2 g7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 742 (Golha) z 9. mája: Zvodnosť 1.Vb2? hrozí 2.V:b5 a 3.Vb8 mat, vyvrátenie 1...b4!, riešenie 1.a:b5 hrozí 2.b6 a 3.b7 mat – v oboch fázach varianty 1...f2 2.V:f2 3.V:f8 mat, 1...V:g6 2.S:g6 3.Se4 mat, Ako obranné motívy sa recipročne uplatnia predbežná forma väzby a predbežná forma šachu.

Knižné ceny vyhrávajú: Igor Izák, Zvolenská 39/A, 036 01 Martin, Vladimír Mrva, Októbrová 71, 080 01 Prešov a M. Rakús, kolónia SEZ 622/9, 026 01 Dolný Kubín.

Ešte k problému č. 725 (Hrica) zo 14. februára: Riešiteľ M. Kolčák z Dolného Kubína našiel v tejto dvojťažke zaujímavú náhodnú zvodnosť 1.V:d5? s dvoma hrozbami 2.Vc5 a Vd4 mat a s variantmi 1...c:d5, b6, c5 (S:c3) 2.Sb5, Vd4, Vc5 mat. Aby to bolo dokonalé, autor by sa mal pokúsiť odstrániť dvojité vyvrátenie 1...K:d5, b:a6! – Otázka je, či by sa v podobných prípadoch nemal stať dôvtipný riešiteľ spoluautorom.

* Ďalší pekný úspech dosiahli slovenskí goisti na celoštátnom prebore v Prahe. V klasifikačne najvyššej skupine síce neštartovali, ale v druhej, za účasti 18 hráčov dobrej úrovne, získali prvých päť miest v poradí: I. Oravec, V. Laššák, P. Kostýrko, M. Jadroň, J. Smítal. Aj začiatočnícku skupinu vyhral Bratislavčan M. Kozakovič. – Záujemci o go sa môžu obrátiť písomne na adresu J. Popovyč, EF SVŠT, Vazovova 1/b, 880 19 Bratislava.


Vzad <<  >> Vpred