Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.5.1975)


Problém č. 742 – originál

Ján Golha, Lúčnica

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka6 Vh2 Sh7 Pa4 a7 e6 g6 (7 kameňov), čierny Ka8 Vh6 Sf8 Pb5 c5 d4 e7 f3 g7 h4 (10 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Pri návale dvojťažiek dostávame od našich autorov stále veľmi málo trojťažiek a ešte menej mnohoťažiek. Každý príspevok z tejto oblasti je preto osobitne vítaný a pri uverejnení mu dávame prednosť. Dnešná trojťažka mladého autora (odchovanca K. Mlynku) nie je síce zložitá, ale zaujme porovnaním zvodnosti 1.Vb2? a riešenia: ide o recipročnú zámenu dvoch obranných motívov. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 736 (Šťastný) zo 4. apríla: Zvodnosť 1.De6? s hrozbou 2.D:c4 mat, 1...d5 2.D:e5 mat, vyvrátenie 1...V:b4!, riešenie 1.Dc6 s rovnakou hrozbou a so zámenou matu po 1...d5 2.S:e5 mat. Ostatné varianty nie sú natoľko zaujímavé a trochu rušia duály po 1...D:b5 a 1...V:b4.

Knižné ceny vyhrávajú: Ján Belák, Partizánska 565, 956 18 Bošany, Valdemar Čihák, 023 04 Stará Bystrica 478 a Bartolomej Tomečko, Československej armády 25, 080 01 Prešov.


Šachový festival v Komárne

Okresný výbor ČSZTV v Komárne usporiada pri príležitosti 30. výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou a v rámci Československej spartakiády 75 šachový festival – podujatie prvé svojho druhu v ČSSR a zamerané najmä na kompozičný šach. Slávnostné otvorenie festivalu bude v piatok 23. mája o 18. hod. a hlavné akcie sa uskutočnia v sobotu a nedeľu: 24.5. o 9. hod. masová simultánka veľmajstra Miroslava Filipa, o 15. hod. blesková skladateľská súťaž a 25.5. blesková riešiteľská súťaž. Festival sa ukončí v nedeľu o 13. hod. vyhlásením víťazov súťaží a odovzdaním cien. Všetci šachisti, ktorí majú záujem zúčastniť sa na festivale aktívne alebo pasívne, nech sa urýchlene prihlásia na adresu Andrej Ančin, Steinerova 34, 945 01 Komárno. Medzi inými sa očakáva účasť asi 15 maďarských šachových skladateľov na čele s medzinárodnými majstrami Gy. Párosom a Gy. Bakcsim!

* Príklad na tému dvojťažiek v súťaži socialistických štátov: H. Knuppert, 1944 (prameň neuvedený), b. Kc1 Dd7 Vf7 Je7 Jf6 Pc3 d6 f2 (8), č. Ke5 Va4 Sb1 Pb7 (4), zdanlivé hry 1...Ve4, Se4 2.Jg6, Jg4 mat, 1.Je4 hrozí 2.Df5 mat, 1...V:e4, S:e4 2.Vf5, f4 mat Pred úvodníkom ide o tému Grimshawa (čo je z hľadiska súťaže nepodstatné), po úvodníku vychádza aspoň formálne predpísaná Nowotného téma (súčasne prerušenie pohyblivosti čiernej veže a strelca ťahom bieleho kameňa na ich priesečník). Ako vidno, hrozba môže byť pritom ľubovoľná. Skladby treba poslať do 8. septembra t. r. na adresu Juraj Brabec, Rajská 3, 801 00 Bratislava. Každý autor sa môže zúčastniť ľubovoľným počtom skladieb.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v utorok 13. mája o 18. hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku na Jadernej ulici (Ostredky).


Vzad <<  >> Vpred