Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.5.1975)


Problém č. 743M. Zucker

2. čestné uznanie

Freie Presse 1969

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kc2 Da4 Je4 Pg7 (4 kamene), čierny Kd5 Je7 Pb7 e2 e5 e6 g5 (7 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Ide o príklad na tému mnohoťažiek v súťaži socialistických štátov – vzájomnú premenu bieleho a čierneho pešiaka na vežu, strelca alebo jazdca v hlavnom variante Z definície nie je celkom jasný význam slova "vzájomná", autori však mali pravdepodobne na mysli premeny pešiakov na rovnaké figúry. Ktoré to budú v dnešnom probléme? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 737 (Svítek) z 11. apríla: Zvodnosť 1.K:c6? Jd4+!, intencia 1.a6 (hrozba 2.Da5 mat, varianty 1...D:b2+, Jb4, Jc4), ale, žiaľ, aj vedľajšie riešenie 1.V:b1. Oprava.

Knižné ceny vyhrávajú: Marián Mokáň, ul. 1. mája 70, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Ján Nízky, ul. 28. októbra 2288, 010 01 Žilina a Miloš Ovčiarka, 032 44 Liptovská Kokava.

Oprava problému č. 706 (Motošický) z 18. apríla má opäť vedľajšie riešenie 1.Jfd5+. Za jeho objavenie získava knižnú cenu Anton Bobek, 029 62 Oravské Veselé. Posledná oprava.

* Mnohoťažky v súťaži socialistických štátov treba posielať na adresu Miroslav Šindelář, Moskevská 100, 360 01 Karlovy Vary. – Na tému štúdií (večný pohyb čiernej veže) je uvedený tento schematický príklad: b. Kg2 Jc4 Pd2 (3), č. Kh5 Vf4 Sh2 (3), biely remizuje, 1.Je3 (hrozí 2.K:S) Vh4 2.Jf5 Vf4 3.Je3 atď., veža sa snaží dobyť jazdca, ale zároveň musí chrániť svojho strelca. Adresa pre štúdie: Luboš Kopáč, Žižkovo nám. 20, 460 01 Liberec 1. – V oddelení pomocných matov je uvedený príklad: Gy Páros, I. cena Tipografia 1973: b. Kb2 Vh6 Sa8 Pc3 d2 g3 g4 (7), č. Ke5 Df2 Ve2 Vf8 Sb1 Sa7 Jb8 Jc2 Pg5 (9), pomocný mat druhým ťahom, 1.Je3 Vb6 2.Sc2 d4 mat, po otočení šachovnice o 90° v smere hodinových ručičiek 1.Jd5 Sc3 2.Se3 d3 mat. Pomocné maty treba posielať na adresu Alexander Pituk, 969 01 Banská Štiavnica 42/I. – Napokon Poliaci uvádzajú pre svoju tému v samomatoch tento príklad: E. Iwanow, 1. č. u. Buletyn Slaski 1959: b. Kc1 Dc3 Vg7 Sh8 Jh6 Jd7 (6), č. Kh6 Sa7 Ja1 Pb3 c2 c3 e6 (7), samomat druhým ťahom, zdanlivé hry 1...S:b6 2.J:b6 b2 mat, 1...Sb8 2.J:b8 b2 mat, riešenie 1.Jf6 tempo 1...S:b6 2.De3+ S:e3 mat, 1...Sb8 2.Df4+ S:f4 mat. Adresa v tomto oddelení: Vladislav Buňka, Vrchlice 31, 284 01 Kutná Hora. – Definície jednotlivých tém sme uverejnili 4. apríla a 1. mája. Znovu pripomíname, že skladby do súťaže treba posielať do 8. septembra t. r. na adresy uvedených usporiadateľov. Očakávame, že sa zúčastnia všetci československí šachoví skladatelia!

* Ako nás oneskorene upozornil A. Ančin, šachový festival v Komárne, o ktorom sme písali v minulej rubrike, sa odkladá o tri týždne – uskutoční sa teda v dňoch 13.-15. júna t. r. Pôvodne plánovaná simultánka z programu asi vypadne. – Prosíme čitateľov o prepáčenie za chybnú informáciu.


Vzad <<  >> Vpred