Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.6.1975)


Problém č. 751 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh6 Db2 Vb5 Vd5 Sa1 Sa8 Ja7 Jb4 (8 kameňov), čierny Kc4 Vd7 Se4 Jb7 Je1 Pb3 c5 d4 e2 e6 e7 (11 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Úloha má zdanlivé hry 1...d3, c:b4, Ja5 2.Dc3, D:d4, Vd:c5 mat, ktoré sa po úvodníku zaujímavým spôsobom zamenia. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH, pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.


Práve padol starý rekord

Je nesporné, že pri rozvoji kompozičného šachu hrajú najvýznamnejšiu úlohu šachové rubriky, a predovšetkým tie, ktoré uverejňujú originály. Koľko originálnych problémov uverejnili dosiaľ slovenskí autori? Bolo ich už 3000? To je ťažká otázka. Ľahšie je urobiť štatistiku uverejnených originálov v jednotlivých rubrikách. Veľmi populárna bola napríklad rubrika v Smene, kde v období necelých 8 rokov 1959-1966 vyšlo 267 originálnych problémov slovenských autorov. Ale rekord držala Práca, ktorá za viac než 12 rokov 1946-1958 uverejnila 439 slovenských originálov.

V našej rubrike uverejňujeme originály od r. 1967 – a za vyše 8 rokov, do minulej rubriky, sme publikovali taktiež presne 439 originálnych skladieb našich autorov. Dnešný problém s č. 751 znamená teda prekonanie slovenského rekordu. Je to 440-ty slovenský originál v jednej rubrike a jeho autorom je veľmi talentovaný predstaviteľ našej najmladšej autorskej generácie, študent zo Zvolena.

* Pred dvoma týždňami vyšli dve brožúrky s výsledkami kompozičných súťaží. Prvá obsahuje predbežný výsledok oficiálnej medzinárodnej súťaže ÚV ČSZTV C 31.12.1973 (v oddeleniach dvojťažiek, trojťažiek, štúdií a exodvojťažiek) a druhá kompletné výsledky šiestich slovenských súťaží z obdobia piatich rokov, včítane našej štúdiovej súťaže pre slovenských autorov (C 30.6.1974). Záujemci o obe brožúrky sa môžu prihlásiť na adresu Nedeľnej Pravdy.

* Podľa správ z Juhoslávie tretí diel Albumu FIDE 1914-1944, obsahujúci štúdie, exoproblémy a časť dvojťažiek, má vyjsť v najbližšom čase. Naši autori však iste viac očakávajú Album FIDE 1965-1967 – ten je už pripravený niekoľko rokov a vyjde asi r. 1976. Napokon ďalší Album FIDE, zahrnujúci roky 1968-1970 je v prípravnom štádiu a jeho rukopis by mal byť dokončený tohto roku. Zatiaľ je isté len jedno: bude obsahovať 129 trojťažiek a z toho 15 od československých autorov: Šindelář 4, Kos 3, Ančin a Mašek po 2, Burda, Idunk, Mikan a Ralík po jednej.

* Posledné stretnutie záujemcov o šachové problémy v tejto sezóne (v poradí už tridsiate štvrté) sa uskutoční v utorok 24. júna o 18. hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku Bratislava-Ostredky na Jadernej ulici.


Vzad <<  >> Vpred