Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(5.12.1975)


Problém č. 779 – originál

Marián Zaťko, Trnava

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Ka2 Dd3 Vh7 Jb8 Jc3 Pc4 c5 d6 e7 f4 g5 (11 kameňov), čierny Ke6 Dg7 Vf8 Vg8 Sa5 Sc8 Jc7 Jg6 Pb5 e5 f5 g2 (12 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Ide o siedmy problém do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže.

Riešenie problému č. 768 (Jánoš) zo 17. októbra: 1.Jd4 hrozí 2.Df6 mat, 1...Sf5, Df3, Df1, J:h6, K:d4 2.Jc6, J:f3, De3, h8D, De3 mat. Výborný úvodník a na prvotinu zaujímavá motivácia variantov.

Riešenie problému č. 769 (Blunár) zo 17. októbra: Zdanlivé hry 1...Jd3, S:d6, Sf5 2.c:d3, Jc3, Jg5 mat, 1.Vf5 hrozí 2.Vf4 mat a po rovnakých obranách zamenené maty 2.S:d3, J:d6, Sd5, navyše 1...K:f5 2.D:h7 mat. Pozorný riešiteľ dôkladne preskúma, prečo nejdú v zdanlivých hrách skutočné maty a v skutočných zdanlivé. Rozdiel je skrytý v motivácii úvodníka.

Knižné ceny za riešenie 768 a 769 vyhrávajú: Igor Opálený, Dukelská 3, 953 00 Zlaté Moravce, Boleslav Pecko, Moravská 693, 020 01 Púchov a Stanislav Spáčil, VÚ 3866/KA, 692 01 Mikulov.Malá štatistika k nášmu seriálu o majstroch sveta v praktickom šachu


Majster sveta

od – do

doba

partií

+

=

%

Wilhelm Steinitz

29.3.1886-26.5.1894

8 r.  2 m.

98

41

33

24

54

Emmanuel Lasker

26.5.1894-28.4.1921

26 r. 11 m.

112

52

16

44

66

José Raul Capablanca

28.4.1921-29.11.1927

6 r.  7 m.

48

7

6

35

51

Alexander Alechin

29.11.1927-15.12.1935

16 r.  4 m.

142

43

24

75

57

4.12.1937-24.3.1946

Maghielis (Max) Euwe

15.12.1935-4.12.1937

2 r.  0 m.

57

13

18

26

46

Michail Botvinnik

16.5.1948-27.4.1957

13 r.  0 m.

157

36

39

82

49

8.5.1958-7.5.1960

12.5.1961-21.5.1963

Vasilij Smyslov

27.4.1957-8.5.1958

1 r.  0 m.

69

18

17

34

51

Michail Tal

7.5.1960-12.5.1961

1 r.  0 m.

42

11

12

19

49

Tigran Petrosian

21.5.1963-17.6.1969

6 r.  1 m.

69

13

11

45

51

Boris Spasskij

17.6.1969-31.8.1972

3 r.  2 m.

68

12

15

41

48

Robert Fischer

31.8.1972-24.4.1975

2 r.  8 m.

21

7

3

11

60

Anatolij Karpov

od 24.4.1975, dodnes

0 r.  7 m.

0

0

0

0

0Z doterajších 12 majstrov sveta najdlhšie bol nositeľom titulu Lasker, po ňom Alechin a Botvinnik. V zápasoch o titul (pokiaľ ide o súčty z jednotlivých partií) bol najúspešnejší Lasker, po ňom Fischer a Alechin. Týchto štyroch majstrov sveta možno azda pokladať za najlepších praktických šachistov všetkých čias. Za súčasnej kurióznej situácie bude iste zaujímavé, aký výsledok dosiahne Karpov vo svojom prvom zápase o titul r. 1978...


Vzad <<  >> Vpred