Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.12.1975)


Problém č. 780 – originál

Romam Šusták, Modra

Mat 2. ťahom


Problém č. 781 – originál

Milan Ješka, Trnava

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 780: biely Kb1 De4 Vh3 Vh4 Sb7 Sd6 Jc3 Jg4 Pd2 (9 kameňov), čierny Kc4 Sd4 Jc5 Jg3 Pb3 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 781: b. Kd8 Dc1 Vg6 Sb5 Sb8 Jb7 Jd3 Pf3 f5 (9), č. Kd5 Vd4 Sd7 Jb6 Jf6 Pc3 e3 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 770 (Červenka) z 24. októbra: 1.Jd5 hrozí 2.V:e3+ K:d5 3.Se6 mat, 1...K:d3 2.Sf5+ Kc4 3.J:e3 mat (2...Ke2 3.Jd4 mat), 1...e5 2.Jdc3+ K:d3 3.Se2 mat. Veľmi pekná trojťažka s tromi modelovými matmi bude mať iste dobré šance v našej súťaži pre začiatočníkov.

Knižné ceny za riešenie vyhrávajú: Vladimír Hašan, Mazorník 19, 977 01 Brezno, Ivan Kotzig, Sever C1, 929 01 Dunajská Streda a Nikolaj Palko, g. Soľ 89, Zakarpatskaja obl. ZSSR.

* 26. novembra bola odoslaná československá zásielka na I. turnaj socialistických štátov v kompozičnom šachu. Sú v nej zastúpení títo autori: J. Havran (Rybník n. Hr.) 4 skladby, J. Fritz (Praha), P. Jankovič (Kociha) po 3, V. Buňka (Kutná Hora), V. Kos (Brno) po 2, J. Brabec (Bratislava) 1,5, Š. Blunár (Zvolen), T. Filipec (Praha), B. Formánek (Bratislava), L. Kopáč (Liberec), Ľ. Lačný (Žiar n. Hr.), M. Matouš (Mladá Boleslav), A. Pituk (Banská Štiavnica), E. Prandstetter (Praha), O. Ralík (Nitra), R. Solardczyk (Ostrava), J. Valuška (Zvolen), J. Vilem (Nové Zámky) po 1, Z. Labai (Milanovce), J. Taraba (Spišská Nová Ves) po 0,75, M. Svítek (Turá Lúka) 0,5, I. Garaj (Bratislava), K. Mlynka (Zlaté Moravce) po 0,25. Podľa propozícií turnaja, ktoré vydala Šachová federácia ZSSR, predbežný výsledok by mal byť známy v máji a definitívny v decembri 1976.

Ďalšie stretnutie bratislavského krúžku kompozičného šachu bude 16. decembra o 18. hodine.


Vzad <<  >> Vpred