Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.1.1976)


Problém č. 789 – originál

Štefan Blunár, Zvolen

Mat 3. ťahom


Kontrolná notácia: biely Kc7 Dg5 Vf5 Sa1 Sc6 Jc2 Jd2 Pf4 (8 kameňov), čierny Kc5 Ve2 Vh5 Sg1 Sh7 Jg8 Jh3 Pa2 a5 c4 d5 e5 e7 (13 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 780 (Šusták) z 12. decembra 1975: 1.De8 hrozí 2.Db5 mat, 1...Kb4, Kd3, Jd7, S:c3 2.Da4, De2, Sa6, Je5 mat. Viazanie čiernych kameňov a otváranie bielych línií.

Riešenie problému č. 781 (Ješka) z 12. decembra: Zvodnosť 1.D:c3? hrozí 2.Dc5 mat, 1...Jc4, Je4, S:f5, Vc4 2.Jb4, Jf4, Dc6, De5 mat, vyvrátenie 1...Ja4!, úvodník 1.D:e3 hrozí 2.De5 mat, 1...Jc4 Je4, S:b5, Ve4, Jg4 2.Jb4, Jf4, De6, Dc5, Vd6 mat. Ako uvádza riešiteľ J. Jánoš, po pridaní b.Pb3 by mohla pribudnúť ďalšia fáza 1.Dd1 s variantmi 1...S:b5, S:f5, V:d3 2.Jb4, Jf4, D:d3 mat. To by azda stálo za úpravu.

Riešenie problému č. 782 (Michalov) z 19. decembra: 1.d4 tempo 1...e:d3 e.p., c6 (c5), Jd7~ 2.Vb4, Dd8, Db5 mat a ešte malá zvodnosť 1.Vb5? d4 2.Vb5 mat, 1...e:d2! Niektorí riešitelia však zabudli na základné pravidlo o braní mimochodom!

Riešenie problému č. 783 (Feoktistov) z 19. decembra: 1.Kh6 hrozí 2.Jf6+ Kf4 3.Jh5 mat, 1...Vd3 2.Jg6+ K:f5, Kf3 2.Je5, Je3, 1...Vf3 2.Jc6+ K:d5, Kd3 2.Je5, V:d4, 1...Sg4 2.Je7+ K:e5, Kf4 2.Jd5, J5g6. Mimoriadne pekná a efektná trojťažka známeho sovietskeho skladateľa.

* Stav našej dlhodobej riešiteľskej súťaže po prvých 9 problémoch (č. 773-781) nie je príliš zaujímavý: plný počet 23 bodov má 112 riešiteľov, čo je viac než tretina všetkých účastníkov. Do konca je však ešte ďaleko... K niektorým otázkam z listov poznamenávame, že v riešeniach treba uvádzať hrozbu a jednotlivé varianty po obranách proti hrozbe. Ťahy stačí zaznamenávať skrátenou notáciou, ale vždy s poradovým číslom. Zdanlivé hry a zvodnosti v riešeniach nebodujeme, kto ich však prehliadne, sám sa ukracuje o pôžitok z úplného pochopenia obsahu. K pravidlám súťaže treba ešte dodať, že riešiteľ nemôže získať body za nekorektnosti vo vlastnej skladbe.

* Poľský mesačník Szachy vypísal na r. 1976 štyri skladateľské súťaže k 50. výročiu založenia Poľskej šachovej federácie: dvojťažky (rozhodca H. Bartolović), trojťažky (B. Formánek), samomaty 2. a 3. ťahom (J. Rusek) a štúdie (J. Rusinek). V každom oddelení sú 3 ceny. Adresa sa pre zásielky: Szachy-Problemy, 00-687 Warszawa, Wspólna 61, Poľsko.

* Smutná správa prišla z Budapešti, tesne pred Vianocami zomrel najväčší skladateľ pomocných matov, veľmajster György Páros. Ešte v septembri sme sa s ním stretli na festivale v Komárne...

* Obvodné kultúrne a spoločenské stredisko Bratislava-Krasňany usporiadalo v novembri m. r. prvé sympózium o go, na ktorom sa medzi inými zúčastnil aj tajomník európskej federácie go W. Zickbauer a japonský profesionál Y. Kito. V medzimestskom zápase Bratislava prehrala s Prahou 1,5:2,5.


Vzad <<  >> Vpred