Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.10.1975)


Problém č. 771 – originál

Michal Virostko, Zamutov

Mat 2. ťahom


Problém č. 772 – originál

Václav Kotěšovec, Praha

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 771: biely Ka1 De7 Va5 Vh2 Sd1 Jb4 Je4 Pb6 d3 g3 g5 g6 (12 kameňov), čierny Kd4 Pb7 d2 d5 e6 g7 h3 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 772: b. Kg8 Dc2 Vh6 Sg7 Jf7 Pb3 e2 g2 (8), č. Kd5 Ve5 Sf4 Pb5 e3 e7 f5 g3 g4 g5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Východoslovenský autor č. 771 nás prekvapil zaujímavou štvorfázovou dvojťažkou (zvodnosti 1.Jd6? 1.V:d2? 1.Df8?). Pražský Kotěšovec má síce len 19 rokov, ale už nepatrí do kategórie začiatočníkov a je veľkou nádejou českého kompozičného šachu. Jeho č. 772 obsahuje trojfázovú hru vo viacerých variantoch (zvodnosti 1.Vb6? 1.Vh1?). Riešenia oboch dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou. – V nasledujúcej rubrike vypíšeme dlhodobú riešiteľskú súťaž!

* V dosiaľ vydaných Albumoch FIDE, ktoré zahrnujú obdobie 51 rokov (1914-1964), predstavuje tvorba československých autorov viac než osminu všetkých uverejnených skladieb. Týmto vynikajúcim výsledkom sa Československo zaradilo v kompozičnom šachu suverénne na druhé miesto na svete – pravda, s veľkým odstupom za Sovietskym zväzom.

* V prvom turnaji socialistických štátov v kompozičnom šachu posunuli usporiadatelia zasielaciu lehotu o jeden mesiac, t. j. do 20. novembra t. r. Opravy, prípadne výnimočne aj nové skladby možno ešte posielať na adresu B. Formánek, Zimná 2, 829 00 Bratislava.

* Ďalšie stretnutie záujemcov o šachové problémy bude v utorok 4. novembra t. r. o 17. hod. v Kultúrno-vzdelávacom stredisku na Jadernej ulici (Bratislava-Ostredky). Na programe bude najmä kontrola československej zásielky na turnaj socialistických štátov.


Vzad <<  >> Vpred