Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.10.1975)


Problém č. 765 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 4. ťahomKontrolná notácia: biely Kb7 Sa2 Sf4 Jg3 Pc2 f2 g2 (7 kameňov), čierny Kd4 Sc5 Se8 Pc3 c6 f6 (6 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Tentoraz budú môcť riešitelia dokázať svoju silu na náročnej štvorťažke nášho známeho skladateľa. Úloha, ktorú autor venuje svojim šachovým priateľom z okresu Rimavská Sobota, obsahuje tri zaujímavé modelové maty – v hrozbe po 1...Sb4 a vo variantoch po 1...Sg6 a 1...Sd7. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 755 (Hrica) z 25. júla: 1.Dc5 hrozí 2.Df5 mat, 1...Je5 (Jd6, Je3) Vd5 (Vf2), Kf3 2.De3, Df2, Df5 mat. Dobrá "tréningová" úloha na uvoľňovanie poľa. Teraz by už mali nasledovať skladby so zložitejšími motívmi.

Riešenie problému č. 756 (Motošický) z 25. júla: 1.Sb1 hrozí 2.Je3+ Kf4 3.Jh3 mat, 1...Kf4 2.Jh3+ Ke4 3.Je3 mat, 1...e5 2.Ja3+ Kd5 3.Dd7 mat, 1...Kf5 2.Jh3 Ve4 3.Je3 mat, 2...e5 3.Jd4 mat, 1...Kd3 2.Je3+ Kd2 3.Db2 mat, 1...Kd5 2.Je3+ Kd6 3.Dc7 mat. Na začiatočníka veľmi zaujímavá a pestrá trojťažka s výborným úvodníkom.

Knižné ceny za riešenie č. 755 a 756 vyhrávajú: Marián Mlynarič, Volgogradská 52, 080 01 Prešov, Jozef Saraka, 094 35 Soľga a Štefan Šomogyvári, 072 14 Pavlovce nad Uhom 23.


Šachový festival v Komárne

Prvý ročník tohto zaujímavého podujatia sa uskutočnil v dňoch 20. a 21. septembra t. r. za účasti takmer 50 šachistov z ČSSR a Maďarska. Boli medzi nimi aj medzinárodní majstri FIDE Gy. Páros a G. Bakcsi, traja majstri športu v kompozičnom šachu z ČSSR a predseda Šachového zväzu SÚV ČSZTV, Ľ. Potúček. Prvou akciou bol turnaj družstiev v zrýchlenom šachu, ktorý vyhrala VTSK Kalocsa (MĽR) pred TJ Priemko Komárno. Ale hlavná pozornosť sa sústredila na podujatia v kompozičnom šachu. Bleskovú skladateľskú súťaž v majstrovskej kategórii vyhrali spoločne Ján Valuška (Zvolen) a György Bakcsi (Budapešť), v kategórii pokročilých Miroslav Šindelář (Karlové Vary). Palmu víťazstva v kategórii majstrov riešiteľov si odniesol taktiež J. Valuška pred L. Zoltánom (Budapešť) a v kategórii pokročilých opäť M. Šindelář. Osobitnú cenu získala aj úspešná riešiteľka E. Kákonyiová z Maďarska. Usporiadatelia venovali víťazným družstvám a jednotlivcom pekné ceny a pripravili dobré podmienky tomuto prvému osobnému stretnutiu maďarských a československých šachových skladateľov a riešiteľov.

* "Memoriál Júliusa Szögyiho" – turnaj v skladaní dvojťahových šachových úloh bol nedávno vypísaný v MĽR. Skladby treba posielať do 1. novembra t. r. na adresu: Bata Lörinc, 8640 Fonyód, Fürdö u. 9, Maďarsko. Rozhodcom je Jozsef Szöghy, ceny 300, 200, 150 a 100 forintov.


Vzad <<  >> Vpred