Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(13.12.1974)


Problém č. 709 – originál

Ján Andrejčík, Snina

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom
 


 

Problém č. 710 – originál

Andrej Ančin, Komárno

Mat 2. ťahom
a) diagram b) Jb2 na c1Kontrolná notácia. 709: biely Ke6 Dh8 Sc1 Je2 Jh2 Pg3 h3 (7 kameňov), čierny Kh5 Sg7 Je8 Jh4 Pc7 h6 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 710: b. Kc6 Da8 Vb3 Vg3 Jd7 Je6 Pc5 d6 g4 (9), č. Ke4 Vc3 Vd1 Sa5 Sf1 Jb2 (Jc1) Pb5 d4 g6 h6 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom (treba vyriešiť obe pozície – jednu s č. Jb2, druhú s č. Jc1). Ďalší mladý autor z východného Slovenska vstupuje do radov šachových skladateľov. Počet tohoročných prvotín v našej rubrike dosiahol tým číslo 20 (rovnako ako minulého roku) a celkový počet žijúcich slovenských šachových skladateľov je určite vyšší ako 250. A to už máme napoly pripravené ďalšie prvotiny do nového "ročníka" našej rubriky... Riešenia oboch dnešných dvojťažiek pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 696 (Golha) z 25. októbra: Zvodnosť 1.Kc6? tempo 1...b4, d3 2.Vc1, Vf4 mat (1...Kb4!), druhá zvodnosť 1.Vd1? tempo 1...b4, Kd5 2.Sg8, Je3 mat (1...d3!), riešenie 1.Vf4 tempo 1...b4, Kd5 2.Je3, Sg8 mat (a doplnok 1...Kb4 2.V:d4 mat). Výborná trojfázová dvojťažka – treba dúfať, že bude úspešná aj z hľadiska originality.

Riešenie problému č. 697 (Škrobian) z 25. októbra : Intencia a) 1.Va7+ Ka7 2.Sc7 Sa6 mat, b) 1.Ka5 Vb7 2.Sa6 Sc7 mat, žiaľ, v a) je duál 1...Kb6 2.Va6+ S:a6 mat a v b) päť vedľajších riešení typu 1.J ľub Vc6+ 2.Ka5 Sc7 mat.

Knižné ceny za riešenia č. 696 a 697 vyhrávajú: Ján Neubauer, ul. 29. augusta 70/5, 972 51 Handlová, Ľubomír Poruban, 914 41 Nemšová č. 659 a Dušan Ptáček, 013 53 Jablonové č. 150.

* Odvetný medzimestský zápas Praha – Bratislava v go sa skončil víťazstvom Prahy 3:1. Čestný úspech Bratislavčanov zaznamenal M. Kolesár.


Vzad <<  >> Vpred