Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(20.12.1974)


Problém č. 711 – originál

Gorazd Kollárik, Leopoldov

Mat 2. ťahom


Problém č. 712 – originál

Juraj Šťastný, Zvolen

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 711: biely Kh7 Dh6 Vc5 Vd2 Sc1 Sg8 Jc2 Je2 Pd4 g2 (10 kameňov), čierny Ke4 Da6 Va5 Jb3 Jh2 Pc6 e5 e7 f5 g5 (10 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 712: b. Kg2 Df5 Sa4 Jc2 Jd3 Pb2 f3 f6 (8), č. Kc4 Pc6 d5 f4 f7 g3 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Č. 711 obsahuje zdanlivé hry po 1...Dd4, e:d4, f4, č. 712 1...c5, d4 a navyše zvodnosť 1.Jc1? Týmito problémami zakončujeme náš dvojročný skladateľský turnaj. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese.

Riešenie problému č. 698 (Bušík) z 1. novembra: Intencia a) 1.Va3, b) 1.Sa5, c) 1.V:g3, d) 1.Se1, ale v c) vedľajšie riešenie 1.Sd2. Autor opravuje vynechaním Pg2 v pozícií c) ako aj v d). Pravda, oprava značne znížila hodnotu pôvodnej myšlienky.

Riešenie problému č. 699 (Kollárik) z 1. novembra: Zvodnosť 1.Dg4? Sg6! a riešenie 1.Db3 vedú k analogickým variantom 1...Dh3, V:g5, Sd7, resp. 1...Da2, Vd5~, Sc6, ale len v jednom prípade ide o zámenu hry.

Knižné ceny za riešenia č. 698 a 699 vyhrávajú: František Gombík, Leninova 13, 942 01 Šurany, Pavel Madaj, 972 31 Ráztočno 72 a Anton Zlatohlavý, ŠD B. Nemcovej 10/C, 208 m, 040 01 Košice.


Pravda C 30.6.1974

Proti výsledku nášho štúdiového turnaja, ktorý sme uverejnili v rubrike 27. septembra t. r. neprišla nijaká oprávnená námietka. Výsledok preto nadobudol definitívnu platnosť v pôvodnom znení. Ceny víťazným autorom odošle redakcia do konca tohto roka. Výsledok s podrobnými komentármi rozhodcu vyjde v metodických listoch Sekcie kompozičného šachu, pravdepodobne v II. štvrťroku 1975.


Vzad <<  >> Vpred