Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.11.1974)


Problém č. 698 – originál

Vladimír Bušík, Prievidza

Mat 2. ťahom, pozri text


Problém č. 699 – originál

Gorazd Kollárik, Leopoldov

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 698: biely Kf6 Va5 Sc6 Sd2 Pc2 g2 (6 kameňov), čierny Kd4 Pc5 f7 g3 g4 (5 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom, v postavení po úvodníku vzniká nová dvojťažka a tak ďalej ešte dvakrát (tzv. reťazová úloha). 699: b. Ke7 Dd1 Va4 Jg5 Jh5 Pe4 (6), č. Ke5 Dg2 Vd5 Vf5 Se8 Sg3 Pc3 d3 d6 f4 f6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Prvá dvojťažka nie je veľmi zložitá, ale rozhodne zaujímavá a originálna, v druhej sa nesmie prehliadnuť zvodnosť 1.Dg4? Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 689 (Suchár) z 13. septembra: 1.Jd7 tempo 1...S:c6, Sc4, Je6~, Jc3, J:f4, f5, e3 2.J:c6, D:c4, Dc5, Se3, D:e4, Se5, S:e3 mat. Duály po iných ťahoch jazdca d5 (Se3 aj D:e4) nemožno pokladať za závažné.

Knižné ceny vyhrávajú Ján Figuľa, 067 15 Svetlice 112, Jozef Jánoš, ul. J. Žižku 12/28, 965 01 Žiar nad Hronom a Michal Virostko, 094 15 Zamutov 373.

* Podľa správy usporiadateľa I. svetovej súťaže v kompozičnom šachu, po sčítaní bodov z doteraz rozhodnutých 5 oddelení je ČSSR na piatom mieste za ZSSR, Rakúskom, Dánskom a Holandskom. Žiaľ výsledok súťaže bude skreslený veľmi vysokým počtom nekorektných skladieb (celkove až 40 %!). Z československých sa vylúči 6 alebo 7 problémov, pričom v ďalších štyroch sú závažné duály.

* Novým predsedom Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach sa stal Jan Hannelius (Fínsko), za podpredsedov boli zvolení v poradí: Bedrich Formánek (ČSSR), Barry Barnes (Veľká Británia) a Igor Ľapunov (ZSSR).


Vzad <<  >> Vpred