Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.12.1974)


Problém č. 713B. Formánek

1. čestné uznanie

Memoriál Breyer C 31.12.1973

Mat 2. ťahom, žartovný problémAko by malo byť známe, najlepší slovenskí skladatelia dvojťažiek sú dnes svetovou triedou. Máme však ešte jednu oblasť na výnimočnej úrovni, a tou sú takzvané žartovné problémy. Na všetkých medzinárodných súťažiach v tomto žánri pobrali všetky ceny slovenskí autori! Prirodzene, my za to nemôžeme, že takéto súťaže boli dosiaľ len dve a že ich usporiadala práve slovenská organizácia. Iní autori sa pokúšali vkliniť medzi našu elitu, ale bez väčšieho úspechu. Ich žarty neboli dosť podarené: buď im chýbala pointa, alebo boli zle podané, čiže zvojtené. A niektoré dokonca ani neboli žartami. Cvrčkovia a iné exofigúry sú dnes príliš vážnou záležitosťou, aby sa im ako takým dokázal vážny národ šachistov zasmiať. Ale s tým vážnym národom to nemyslíme vážne. V skutočnosti vedia byť šachisti veselí, až bujarí, najmä ak sa im podarí súpera zmatovať.

Tak teda dnes prinášame ukážku z druhého "žartovného turnaja", ktorý mal zasielaciu lehotu práve na minulého Silvestra. A aby sme nezapríčinili až nezdravé búrky smiechu, vybrali sme nie cenu, ale iba čestné uznanie. Úlohu vidíte na diagrame – sú v nej tri kamene, biely má prevahu celej dámy, ale ako to urobiť, aby dal mat už druhým ťahom. Zdá sa, že by mohlo ísť 1...Ka6 2.Da8 mat, alebo po 1.Db3 Ka6 2.Db6 mat, príp. 1.Kc6 Ka6 2.Da2 mat – ale čierny kráľ si vždy nájde "východ" cez a8 alebo b8. Kto chce túto úlohu rozriešiť, musí si dôkladne zopakovať známu poučku: "Dáma v sebe spája pohyblivosť veže a strelca." Ak spája, tak spája. Ale čo ďalej? Veríme, že sa naši riešitelia trochu potrápia a riešenie dokážu za 13 dní zvládnuť. Problém nepatrí do stálej riešiteľskej súťaže. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov – a prípadne uverejníme vtipné odpovede. (A ešte jedna pomôcka: autor úlohu nazval "Schizofrenická dáma".)


Z terminológie

Hýbať sa. Kráčať, behať, skákať alebo odstraňovať prekážky na šachovnici. Najlepšie sa hýbe dáma, ale aj keď sa nehýbe, môže byť veľmi silná.

Kôň. Známa figúra, ktorá sa hýbe tak, že ju šachista uchopí a skočí s ňou v tvare písmena L. Kôň môže dať vidličku alebo šach celej rodine. Často vidieť hru dvoch koňov.

Najväčšia rošáda. Je to ťah, ktorý možno vykonať iba v bleskovom turnaji, keď sa hrá v malej miestnosti a šachovnice sú tesne vedľa seba. Svojho kráľa premiestnite z e1 na c1 a vežu ľavého suseda z h1 položíte na pole d1 svojej šachovnice. Najväčšia rošáda sa označuje 0-0-0-0. Tento ťah býva často spojený so získaním materiálnej prevahy, ako aj s inými nepríjemnosťami.Vzad <<  >> Vpred