Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 12. 1972)


Problém č. 257

Zoltán Labai, Milanovce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (8+8=16)Kontrolná notácia: bKd1 De2 Va7 Sc5 Sd7 Pb4 f4 g3, čKd5 Jd6 Jf7 Pc4 c6 e5 e6 f6 – trojťažka.


Problém č. 258

Jevhen Bohdanov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (6+7=13)


Kontrolná notácia: bKc5 Dh5 Vd4 Sg4 Jh6 Pg5 (6), čKe5 Vf8 Sc4 Jg2 Pc7 e2 h7 (7) – trojťažka.

I keď viem, že riešitelia nemajú radi, keď sa úlohy uverejňujú len v kontrolnej notácii (a ja sám sa tomu najradšej vyhnem), robím dnes predsa výnimku. Núti ma k tomu hlavne snaha uverejniť ešte do konca roka čo najviac dobrých originálnych trojťažiek, ktoré sa mi na záver nášho IV. medzinárodného skladateľského turnaja nahromadili a naviac sa takto ukončí tohto roku aj naša dlhodobá riešiteľská súťaž. V č. 257 dosiaľ vedúceho riešiteľa si všimnite zdanlivé hry 1...Jb5 2.S:c6+ (A) K:c6 3.De4 (B) mat a 1...Jf5 2.S:e6+ (C) K:e6 3.D:c4 (D) mat a hlavne v akom poradí sa zamenia po správnom úvodníku. V č. 258 sa našim čitateľom dobre známemu ukrajinskému problémistovi podarilo spracovať cyklické striedanie 1. a 2. ťahov čierneho (AB–BC–CA) po tematických obranách 1...Je3 (A), 1...Vf4 (B) a 1...Se6 (C).

Riešenie oboch trojťažiek zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za každú z nich môžete získať 3 body, no nezabudnite, že autor č. 257 a dosiaľ vedúci riešiteľ dáva v prípade nekorektnosti jeho úlohy možnosť ostatným riešiteľom "dotiahnuť sa" na jeho vedúce postavenie.

Riešenie problému č. 251 (Lipton) z 2. 11. 1972. Tematické pokusy 1.Sc5?, Pd3?, Jd5? viaznu postupne na 1...K:h5!, Ka5!, Ka3! Preto 1.Sc3 hrozí 2.Jc2 mat, 1...Ka5, K:b5, a:b5 2.Jd5, Jd3, a8D(V) mat. Vtipná úloha (maximálne bolo možné získať 2 body).


Vzad <<  >> Vpred