Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(25. 1. 1973)


Problém č. 266

Zoltán Labai, Milanovce

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+4=10)Kontrolná notácia: bKd8 Vc2 Sd4 Sf3 Pb4 d5, čKd6 Vc1 Sh2 Jc8 – dvojťažka.

Po č. 263 je dnešná úloha druhým originálom do nášho V. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10. Všimnite si v nej zdanlivé hry 1...Ve1, Se5 2.Vc6, Sc5 mat a hlavne, ako sa zamenia po správnom úvodníku.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 256 (Zagorujko) zo 7. 12. 1972. 1.Vh6 hr. 2.V:e6+ (A) Ke5 3.Jc5 (B) mat, 1...Va5 2.Jc5+ (B) Ke5 3.V:e6 (A) mat ale aj 2.J:a5+ Ke5 3.J:c4 mat, 2...Vd5 3.Dc2 mat, čo je škodlivý duál, 1...D:h6 2.Df3+ (E) Ke5 3.D:e3 (F) mat, 1...Ke5 2.D:e3+ (F) De4 3.Jf3 mat, 1...e5 2.d7 D:h6 3.Df3 (E) mat a vedľajšie varianty 1...V:d6, Jc5, Dh3 2.J:d6, J:c5+, Df3+ atď. I napriek duálu (dá sa odstrániť pridaním čSa2) hodnotný príspevok, v ktorom sa autorovi podarilo spracovať dvojnásobnú recipročnú zámenu 2. a 3. ťahov bieleho (AB–BA a EF–FE). Oprava. Maximálne bolo možné získať 4 body. Čo využili iba siedmi riešitelia: Fica, Labai, Marko, Melo, Ralík, Sklenár a Žatko.

Riešenie problému č. 257 (Labai) zo 14. 12. 1972. Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení úlohy. Po úvodníku 1.Va3 hr. 2.Vd3+ c:d3 3.D:d3 mat sa predúvodníkové 2. a 3. ťahy bieleho zamenia v tomto poradí: 1...Jb5 2.D:c4+ (D) K:c4 3.S:e6 (C) mat, 1...Jf5 2.De4+ (B) K:e4 3.S:c6 (A) mat. Výborná práca, ktorá nepotrebuje komentár. Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Sľúbenú prílohu šachového okienka sme práve dnes všetkým záujemcom rozoslali a mali by ste ju začiatkom budúceho týždňa obdržať. * Milan z Lipového (II. A – gymnázium). Udajte adresu, aby sme vám mohli žiadanú prílohu Šachového okienka zaslať. * Novú dlhodobú riešiteľskú súťaž dotovanú opäť Albumami FIDE vypíšeme v druhej februárovej rubrike, ktorá vyjde 8. 2. 1973. Presné podmienky, ceny a iné podrobnosti sa dozviete v nej.


Vzad <<  >> Vpred