Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 2. 1973)


Problém č. 267

Peter Durst, Levoča

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+5=10)Kontrolná notácia: bKe6 Da3 Sh6 Je1 Pf2, čKe4 Sg5 Jh1 Pb4 c4 – dvojťažka.

Zdanlivé hry 1...Kf4, Sf6 2.Df3, De3 mat a ich zámena po zvodníku 1.Db2? a v riešení – to je hlavný obsah dnešného originálneho príspevku mladého slovenského problémistu.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 258 (Bohdanov) z 14. 12. 1972. Autorova intencia 1.Sd7 hr. 2.Jg4 mat, 1...Je3 (a) 2.Dh2+ Vf4 (b) 3.D:f4 mat, 1...Vf4 (b) 2.De8+ Se6 (c) 3.D:e6 mat, 1...Se6 (c) 2.D:e2+ Je3 (a) 3.D:e3 mat, no aj 3 vedľajšie riešenia: 1.Sc8 V:c8 2.Dg4! Sd3 3.Jf7 mat, 1.V:c4 hr. 2.De8+ V:e8 3.Jf7 mat, atď. a 1.Sf5 hr. 2.Ve5 mat a 2.Dh2+ atď. Vedľajšie riešenia sa dajú pravdepodobne odstrániť pridaním čJa7, Pb5, h3. V prípade korektnosti úlohy inak dobrá úloha. Oprava. Maximálne bolo možné získať 12 bodov, čo sa podarilo iba Ralíkovi, Sklenárovi a Vašičkaninovi. 9 bodov získali Fica a Labai, 6 bodov majú: Fábry, Marko, Melo, Šuhajda a Wagner.

Riešenie problému č. 259 (Maruta) z 21. 12. 1972. 1.Dh5 hr. 2.D:f5 Ve5 3.Vd3 mat (po 2...Je5 vychádza nezávažný duál v hrozbe 3.Vd3 mat a 3.V:d6 mat), 1...Ve5 2.Vd3+ (A) Jd4 3.J:e3 (B) mat, 1...Se5 2.J:e3+ (B) J:e3 3.V:d6 (C) mat, 2...Kd4 3.Vd3 mat, 1...Je5 2.V:d6+ (C) J:d6 3.Vd3 (A) mat. Samozrejme nejde 2.D:f5+? c4!! Vedľajšie varianty sú: 1...Ke5 2.V:c5+ Kf4 3.Dg4 mat (2...Kf6 3.D:f5 mat a 3.V:f5 mat, čo je nezávažný duál), 1...c4 2.Va5 b5 3.V:b5 mat. No i tak je táto elegantná úloha nekorektná: po 1...Jgh4! je neriešiteľná! Dá sa opraviť pridaním čPh4. Oprava. Maximálne bolo možné získať 4 body, čo využili takmer všetci riešitelia.

Upozornenie. Novú riešiteľskú súťaž dotovanú opäť Albumami FIDE vypíšeme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred