Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 12. 1972)


Problém č. 259

Hidajat Maruta, Indonézia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (11+12=23)Kontrolná notácia: bKb2 Dh7 Va6 Vc3 Sb8 Jc2 Jd8 Pb3 d7 e2 f3, čKd5 Df8 Ve7 Sh2 Jf5 Jg6 Pb7 c5 d6 e3 f7 g7 – trojťažka.


Problém č. 260

Cyril Opalek, Bratislava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (8+13=21)


Kontrolná notácia: bKh5 De1 Vb5 Se4 Jd7 Jf4 Pd3 d6 (8), čKd4 Da2 Sg7 Jc3 Jh6 Pa3 a5 b7 e3 f6 f7 g3 h4 (13) – trojťažka.

Dnešnými dvoma originálnymi príspevkami končí aj naša dlhodobá riešiteľská súťaž dotovaná Albumami FIDE. Môžeme prezradiť, že zatiaľ ešte stále nie je rozhodnutá! Č. 259 z ďalekej Indonézie je rozhodne šachový problém, ktorý je zlatým klincom roka 1972! Svedčí súčasne tiež o vysokej úrovni problémového šachu v Indonézii. V tematických variantoch po úvodníku (1...Ve5, 1...Se5 a 1...Je5) si treba všimnúť hlavne totálnu cyklickú zámenu 2. a 3. ťahov bieleho (AB–BC–CA) s tak výrazným strategickým obsahom, ktorý v prípade korektnosti úlohy rozhodne bude aj rozhodcom turnaja patrične ohodnotený. V č. 260 (len v kontrolnej notácii) si treba všimnúť, aké maty sú pripravené na šachy čiernou dámou bielemu kráľovi pred úvodníkom. Po úvodníku vyjdú tie isté maty už po iných obranách – no prezradíme, že to všetko ešte nie je. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie každej úlohy možno získať najmenej tri body!

Riešenie problému č. 252 (Tokár) z 9. 11. 1972. Autorova intencia 1.Dg1 hr. 2.D:g2 V:b7 3.D:b7 mat, 1...Vc–h8 2.Vc–h6 V:V 3.Da7 mat, 1...g:h1D 2.D:h1 Vc–h8 3.Vc–h7 mat (duál po 2...Vh8 3.Vh7 mat aj 3.D:h7 mat nepokladáme za závažný a preto ani nebodujeme). No úloha má aj vedľajšie riešenie: 1.V:b8+ Ka7 2.V6b7+ K:a6 3.Dh6 mat (maximálny počet bodov 6 získalo len 6 riešiteľov: Fica, Krošlák, Labai, Ralík, Sklenár a Šuhajda). Oprava.

Upozornenie. Vo vianočnom čísle Hlase ľudu, ktoré vyjde 24. 12. 1972 bude uverejnený mimoriadny príspevok o ŠACHOVOM OKIENKU, venovaný k jeho 5–ročnému jubileu.


Vzad <<  >> Vpred