Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 11. 1972)


Problém č. 252

Ivan Tokar, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (8+3=11)Kontrolná notácia: bKa3 Dc1 Vb6 Vb7 Jh1 Pa6 b4 c4, čKa8 Vb8 Pg2 – trojťažka.

Prenasledovanie čiernej veže – to je téma dnešnej trojťažky našim čitateľom už dobre známeho ukrajinského problémistu, v ktorej sa po správnom úvodníku a obranách 1...V~ a 1...g:h1D objavia aj zaujímavé cyklické efekty. Úloha sa riešiteľom bude pravdepodobne páčiť, no problémom pre rozhodcu turnaja bude zistiť, či táto myšlienka už nemá predchodcu. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 244 (Havran) z 14. 9. 1972. Zvodník 1.e6? tempo, 1...f6 2.g6! (A), 1...g6 2.V:f7! (B) viazne na 1...f:e6! Zvodník 1.g6? tempo, 1...e6 2.V:f7! (B), 1...f6 2.e6! (C) viazne na 1...f:g6! Rieši 1.V:f7 tempo, 1...g6 2.e6! (C) Kd1 3.Vf1 mat, 1...e6 2.g6! (A) Kd1 3.Vf1 mat. Problém bez problémov, pre riešiteľov "oddychový čas" (J. Vašičkanin, Humenné). Ďalšia kolotočová zámena druhých ťahov bieleho po dvoch zvodnostiach (AB – BC – CA), no schéma úlohy je podobná s Havranovou úlohou č. 218, čo je práca pre rozhodcu, aby vybral tú lepšiu (maximálne bolo možné získať 3 body).

Riešenie problému č. 245 (Amirov) z 21. 9. 1972. Autorova intencia 1.f:g6 hrozí 2.D:e5+ f:e5 3.Jg5 mat, 1...Vd5 2.Df5+ S:f5 3.f3 (A) mat, 2...J:f5 3.S:d5 (B) mat, 1...J:f5 2.f3+ V:f3 3.Sd5 (B) mat, 2...S:f3 3.D:f5 (C) mat, 1...S:f5 2.Sd5+ J:d5 3.D:f5 (C) mat, 2...V:d5 3.f3 (A) mat, no žiaľ po 1...S:e2!! 2.D:e5+? Kf3! je úloha neriešiteľná. Oprava. 1 bod naviac (maximálne 4) získali: Ackerman, Čalfa, Červenka, Durst, Fábry, Fica, Labai, Majerčák, Sklenár, Vašičkanin a Wagner, no niektorí riešitelia stratili zase body, keď zvodnosti 1.J:g4? g:f5! a 1.D:g4? g:h6! uvádzali ako vedľajšie riešenia. Kto len uviedol (bez udania autorom zamýšľanej intencie), že úloha je neriešiteľná, získal 1 bod.


Vzad <<  >> Vpred