Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(21. 9. 1972)


Problém č. 245

Talip Ch. Amirov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

venuje Ivanovi Garajovi

Mat 3. ťahom (10+12=22)Kontrolná notácia: bKh8 Dg5 Vb5 Sa2 Sa7 Jh6 Jh7 Pe2 f2 f5, čKe4 Vd3 Sg4 Je7 Je8 Pa5 c2 e5 f4 f6 g6 g7 – trojťažka.

Po č. 235 (ktorú ako vidno z doluuvedeného riešenia bude musieť autor opraviť) uverejňuje dnes Talip Ch. Amirov ďalšiu trojťažku, venovanú vedúcemu rubriky. Za túto milú pozornosť si mu aj touto cestou dovoľujem čo najsrdečnejšie poďakovať. V č. 245 je opäť spracované cyklické striedanie 3. ťahov bieleho (AB–BC–CA) po tematických obranách 1...Vd5, J:f5 (d5, c6), S:f5. I keď venované úlohy by mali byť korektné a naviac korektnosť úlohy bola preverená, predsa sa môže stať, že nám niečo ušlo a body naviac v takejto riešiteľskej súťaži bývajú vždy rozhodujúce.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Minimálne možno získať 3 body.

Riešenie problému č. 235 (Amirov) z 13. 7. 1972. Autorom zamýšľané riešenie 1.Db6 hr. 2.Dc6+ Kd4 3.Dd5 mat viazne na 1...Jd4! a 1...V:b1! a teda úloha je neriešiteľná! Ďalej po tematických obranách 1...De5 vychádza okrem 2.Jd2+ aj 2.g:f3! a po 1...e2 okrem 2.Ve5+ aj 2.g:f3! čo sú závažné duály. Naviac má úloha aj 3 vedľajšie riešenia: I. 1.g:f3+ S:f3 2.Jf2+ atď.; II. 1.Jf2+ e:f2 2.g:f3+ atď.; III. 1.S:g3 hr. 2.Vf4 mat, 1...J:f5 2.Db7+ atď. Keby bola úloha bodovaná, bolo by možné za ňu získať 3+1+2+9=15 bodov. Oprava. Odmenu za správne riešenie dostane Oliver Ralík z Nitry, ktorý jediný našiel všetky nekorektnosti.

Riešenie problému č. 236 (Davidenko) z 20. 7. 1972. 1.Kb4 hr. 2.Ve4+ S:e4 3.D:e4 mat, 2...Kd5 3.c4 mat, 1...Jd6 2.Dd4+ Kf5 3.Df4 mat, 1...Jf6 2.Sf4+ Kd5 3.Vd4 mat, 1...Vf4 2.S:f4 Kd5 3.D:g2 mat, 1...Vd4 2.c:d4+ Kd5 3.a8D mat. Zvodnosti 1.Vd4?, Se3? viaznu na 1...Sd5+!, Kd5!. Vtipné využitie prerušovania čiernych figúr. Odmenu za správne riešenie dostane Zoltán Labai z Milanoviec.


Vzad <<  >> Vpred