Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 7. 1972)


Problém č. 236

Fiodor V. Davidenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: bKb3 Dg4 Vc4 Vh6 Sg5 Jd2 Pa7 b5 c3 c5 e6, čKe5 Dh8 Vd7 Vf8 Sb8 Sg2 Je8 Pd3 h7 – trojťažka.

V dnešnej práci pomerne neznámeho ukrajinského problémistu je spracovaná v oboch tematických variantoch (1...Jd6 a 1...Jf6) prerušovanie dvoch čiernych kameňov, pričom možno objaviť i moderné cyklické efekty. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou knihou.

Riešenie problému č. 231 (Reiprich) z 15. 4. 1972. Okrem autorom zamýšľaného riešenia 1.Jd2 hr. 2.Sf2 a 2.Jf3 má úloha naviac aj tri vedľajšie riešenia, ktoré ju úplne znehodnocujú: I: 1.Sg6; II: 1.Sh7 – v oboch riešeniach hrozí 2.Se1+ K:c4 3.Dd3 mat, 2...Kd4 3.De4 mat a konečne III: 1.Se1+ Kd4 2.Dc2 a 3.Dc3 mat. Oprava. Maximálne bolo možné získať 12 bodov, čo sa podarilo iba týmto šiestim riešiteľom: E. Ackerman, M. Čalfa, J. Majerčák, O. Ralík, Ing. P. Tomka a K. Wagner, pričom pre zaujímavosť doteraz vedúci J. Vašičkanin stratil na tejto úlohe 9 bodov a klesol až na siedme miesto. 9 bodov na tejto úlohe získal iba O. Onderčanin. Ostatní riešitelia získali 6 (t. j. našli len jedno vedľajšie riešenie) alebo 3 body.

Upozornenie. Pôvodne sme zamýšľali venovať sa podrobne zápasu "storočia" Spasskij–Fischer aj v našej rubrike. Pretože však každá partia sa končí až o 23,00 hod. a uzávierka nášho denníka je pred touto hodinou, neboli by naše správy už aktuálne (niektoré denníky ako Rudé právo a Pravda majú uzávierku až neskoro v noci). Preto od tohto zámeru upúšťame a ďalšiu riešiteľskú súťaž dotovanú Albumami FIDE vypíšeme hneď po vyhodnotení predchádzajúcej. Prezradíme, že hlavnou cenou bude Album FIDE 1914–44/I, o ktorom sme písali v rubrike z 18. mája 1972.


Vzad <<  >> Vpred