Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 10. 1972)


Problém č. 249

Jozef Havran, Šaľa

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (10+8=18)Kontrolná notácia: bKa8 Dg7 Va1 Vg2 Se1 Sf1 Jc3 Jd1 Pa2 f2, čKc2 Dh3 Vh2 Vh4 Sf8 Jf5 Pa7 c6 – trojťažka.

Dnešnou úlohou sa zatiaľ stáva Jozef Havran "najproduktívnejším" skladateľom nášho tohoročného skladateľského turnaja strategických trojťažiek. Č. 249 je totiž už jeho štvrtá tohoročná trojťažka uverejnená v Hlase ľudu. Podarilo sa mu v nej spracovať recipročnú zámenu druhých ťahov bieleho po zvodnosti s tematickými obranami 1...S:g7 a 1...J:g7 v oboch fázach.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie Vám ako obvykle započítame 3 body.

Riešenie problému č. 240 (Labai) z 17. 8. 1972. Zdanlivé hry 1...g3 2.Jec5+ Kf4 3.Sg5 mat, 1...Jd6 2.Jdc5+ Ke5 3.Sf6 mat. Po úvodníku 1.Sb6 hrozí 2.Se3 a 3.Jg5 mat sa tieto maty zamenia, pričom blokovanie diaľkového poľa (g3 a d6) je opäť využité: 1...g3 2.Jg5+ Kf4 3.Se3 mat, 1...Jd6 2.Jf6+ Ke5 3.Sd4 mat ale aj 2.Sd4! a 3.Jc5(f6) mat, čo je škodlivý duál. Naviac úloha má aj pomerne skrytú neriešiteľnosť: 1...a5 2.Se3? Va6 a mat 3. ťahom už nie je možný. Neriešiteľnosť sa dá ľahko opraviť pridaním čPa5, no odstránenie duálu bude asi podstatne ťažším orieškom. Pravda ak chce autor, aby táto úloha s dobrou originálnou myšlienkou mohla v našom turnaji konkurovať, musí sa rozhodne o to pokúsiť. Oprava. Odmenu za správne riešenie dostane Rudolf Petr z Banskej Bystrice.

* Autor problému č. 231 (Reiprich) z 15. 6. 1972 opravuje svoju úlohu nasledovne: bKh4 Dc1 Se3 Sh3 Jg1 Pd4 f5 (7), čKd3 Vb8 Se6 Jb7 Jg8 Pc7 d5 d6 e7 f6 h5 h6 (12) – mat 3. ťahom: Riešenie: 1.Je2 atď. so zachovaním pôvodného obsahu. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy mimo rámec našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Za objavenie prípadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou. Nekorektnosť.


Vzad <<  >> Vpred