Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(12. 10. 1972)


Problém č. 248

Života Tanić, Juhoslávia

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (13+8=21)Kontrolná notácia: bKb1 Dd1 Va6 Vg6 Sg3 Jc4 Jd8 Pb3 b5 d6 d7 f3 f4, čKd5 Vb7 Vh5 Sd2 Jd4 Pc5 e3 g7 – trojťažka.

Po č. 239, ktorého riešenie uverejňujeme nižšie, konkuruje dnes Života Tanić v našom medzinárodnom skladateľskom turnaji opäť výbornou trojťažkou. Spracoval v nej recipročnú zámenu druhých a aj tretích ťahov bieleho vo dvoch variantoch po zvodnosti. Tematické obrany sú 1...Je6 a 1...Jc6 v oboch fázach. Čierny sa v nich snaží prerušiť pôsobnosť jednej z bielych veží na pole d6. Ako sa prejaví škodlivý motív a hlavne ako to biely využije – to už prenecháme na Vás.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie Vám započítame tri body.

Riešenie problému č. 239 (Tanić) z 10. 8. 1972. Pred úvodníkom sú na ťahy čiernych veží na e5 pripravené tieto maty: 1...V4e5 2.Sd3+ (A) Je4 3.Dh5 mat a 1...V6e5 2.Sd7+ (B) Je6 3.Dh5 mat. Po správnom úvodníku 1.Sd6 (hrozí 2.Sd3(d7)+) vyjdú tieto maty v obrátenom poradí: 1...V4e5 2.Sd7+ (B) V5~ 3.V:V mat, 1...V6a5 2.Sd3+ (A) V5~ 3.V:V mat. Duál po 1...~ 2.Sd7+ a 2.Sd3+ nemožno považovať za závažný (nejedná sa o tematické obrany). Samozrejme, že nejde 1.Sd7+? alebo 1.Sd3+? pre 1...b:a5! 2.V:a5+? b5!, čo zviedlo mnohých riešiteľov. Recipročná zámena druhých ťahov bieleho (AB–BA) s využitím väzby čiernych veží. Škoda, že bDh8 je využitá len v zdanlivých hrách (t. j. je neekonomická). Odmenu za správne riešenie dostane Gejza Reiprich z Kremnice.

Z nových kníh. Do predajní zahraničnej literatúry prišla kniha gruzínskeho štúdiára Gia Nadareišviliho: Izbranyje etjudy (Vybrané štúdie). Možno ju odporučiť pokročilým priaznivcom štúdií, ale aj praktickým hráčom.


Vzad <<  >> Vpred