Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 11. 1972)


Problém č. 255

Nikolaj I. Kralin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+10=19)Kontrolná notácia: bKa8 Vb4 Vh4 Sd8 Je2 Je7 Pc2 c5 g2, čKe4 Sc4 Jg4 Pa6 c3 d5 e3 e5 f5 g3 – trojťažka.

Dvojnásobná recipročná zámena 2. a 3. ťahov bieleho (AB–BA a CD–DC) – to je téma dnešnej takmer symetrickej trojťažky moskovského problémistu. Tematické varianty po ťahoch čiernych pešiakov 1...d4 a 1...f4, pričom treba porovnať 2. a 3. ťahy bieleho po týchto obranách vo zvodnosti a v riešení.

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 248 (Tanić) z 12. 10. 1972. Zvodnosť 1.Jc6? hrozí 2.Je7 mat, 1...Je6 2.f5+ (A) Jf4 3.J:e3 (B) mat, 1...J:c6 2.J:e3+ (B) Kd4 3.D:d2 (C) mat viazne na 1...Ve5! Rieši 1.Je6 hrozí 2.Jc7+ a 3.Jb6 mat, 1...J:e6 2.J:e3+ (B) Kd4 3.D:d2 (C) mat, 1...Jc6 2.f5+ (A) Je5 3.J:e3 (B) mat. Recipročná zámena druhých, ale súčasne aj tretích ťahov bieleho. Lahôdka, ktorou Života Tanić rozhodne prekvapil! Nejde 1...J:b7? J:b3! (maximálne bolo možné získať 3 body).

Riešenie problému č. 249 (Havran) z 19. 10. 1972. Zvodnosť 1.Jd5? hrozí 2.Db2 mat, 1...S:g7, J:g7 2.f4+, f3+ atď. viazne na 1...Vd4! Autorova intencia je 1.Jb5 hr. 2.Db2 mat, 1...S:g7, J:g7 2.f3+, f4+ atď., no po 1...Jd4! 2.f4+? Je2!! je úloha neriešiteľná. Oprava. Úloha bola pre riešiteľov kameňom úrazu: kto uviedol 1.Jb5? Jd4! Rieši 1.Jd5!? (t. j. nevšimol si obranu 1...Vd4!) nezískal samozrejme ani bod! Kto uviedol 1.Jb5? Jd4! a 1.Jd5? Vd4! získal 4 body – t. j. bez ohľadu na to, či rozlíšil autorom zamýšľanú intenciu od zvodnosti (riešenie a zvodnosť sú tu úplne rovnocenné). Kto uhádol intenciu 1.Jb5 a nevšimol si neriešiteľnosť získal 3 body a nakoniec, kto len prehlásil, že úloha je neriešiteľná, má 1 bod. Maximálne 4 body získali len traja riešitelia. Kokodič, Labai a Žatko. Poradie riešiteľov uvedieme v budúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred