Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 11. 1972)


Problém č. 254

Oliver Ralík, Nitra

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (6+6=12)

a) diagram b) Ja1–g7Kontrolná notácia: bKb5 Da2 Sg1 Sh7 Ja3 Jd5, čKd6 Sc5 Ja1 Jb7 Pc3 d7 – trojťažka, ako aj po preložení čJa1 na g7.

V každom dvojníku č. 254 možno po správnom úvodníku a tematických obranách 1...S:a3, 1...S:g1 a 1...Ke6 (v oboch pozíciách vzniknú po úvodníku tri hrozby) nájsť tri modelové maty, t. j. celkom šesť! Pravda, úloha spĺňa aj tému nášho turnaja, o čom sa každý z našich riešiteľov môže presvedčiť, ak porovná druhé a tretie ťahy bieleho po horeuvedených tematických obranách. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie každého dvojníka možno získať 3 body (spolu 6).

Riešenie problému č. 247 (Syč) z 5. 10. 1972. 1.Ke8 hrozí 2.f4+ V:f4 3.g:f4 mat, 1...Sf5 2.Vb5+ (A) Jd5 3.Jc4 (B) mat, 1...Jd5 2.Jc4+ (B) S:c4 3.Jg6 (C) mat, 1...Jf5 2.Jg6+ (C) Kd5 3.Vb5 (A) mat. Skutočne je to jedna z krásnych trojťažiek a z doteraz uverejnených sa mi najviac páčila (J. Smolka, Trenčín). Pekné sú aj doplnkové varianty 1...V:f3 2.J:f3 Ke4 3.Vb4 mat, 1...Sg6+ 2.J:g6+ Kd5 3.Vb5 mat. Duál po 1...Sb5+ 2.V:b5+ Jd5 3.Jc4 mat aj 3.Jg6 mat nepokladáme za závažný a preto ani nebodujeme (maximálne bolo možné získať 3 body).

Autori opravujú. Autor problému č. 230 (Lyris) z 8. 6. 1972 odstraňuje vedľajšie riešenie 1.Kd7! premiestnením bKd8 na f8 a bSh8 na g7. Obsah a riešenie úlohy (1.e6!) je rovnaké * Z. Labai opravuje č. 240 zo 17. 8. 1972 nasledovne: bKd6 Sb3 Sf2 Jc3 Jd4 Pf5 g2 h3 (6), čKf4 Sh6 Jb4 Pf6 g5 g7 h4 (7) – mat 3. ťahom. Zdanlivé hry: 1...Jd3, g6 2.Jce2+, Jde2+ atď. Rieši 1.Sd1 hr. 2.Sg4 a 3.Je6 mat, 1...Jd3, g6 2.Jd5+, Je6+ atď. * Talip Ch. Amirov opravuje č. 245 (z 21. 9. 1972) preložením bPe2 na g2 a výmenou čierneho pešiaka c2 za bieleho (11+11=22). Obsah a riešenie (1.f:g6) je nezmenené. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úloh. Za objavenie prípadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme.


Vzad <<  >> Vpred