Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(16. 11. 1972)


Problém č. 253

MUDr. Bohumil Idunk, Myjava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+12=21)Kontrolná notácia: bKg6 Df3 Vf6 Sf8 Jc8 Jd5 Pc3 d2 f5, čKe5 Db6 Sf1 Sh6 Jb4 Jb5 Pa7 d6 d7 e3 f4 h5 – trojťažka.

Téma nášho IV. medzinárodného skladateľského turnaja strategických trojťažiek s cyklickými efektami nebola snáď na žiadneho domáceho autora tak dobre "šitá", ako na MUDr. Bohumila Idunka – úspešného slovenského problémistu, ktorý sa skladaním podobných úloh už dlhšie zaoberá. Aj dnešná ukážka z jeho tvorby patrí k tým lepším: okrem recipročnej zámeny druhých a tretích ťahov bieleho (AB – BA) je v úlohe spracované aj cyklické striedanie prvých a druhých ťahov čierneho (ab – bc – ca). Tematické obrany tentokrát neprezradíme, lebo ako zistíte, prezradili by sme aj autorovo riešenie.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie Vám započítame 3 body.

Riešenie problému č. 246 (Bezomščuk) z 28. 9. 1972. 1.V:e3 tempo, 1...J:c7 2.e:d6+ (A) K:d6 3.D:b4 (B) mat, 1...Jc5 2.D:b4 (B) J:d7 (e4) 3.e:d6 (A) mat, 1...J:g7 2.e:f6 (C) K:f6 3.D:h4 (D) mat, 1...Jg5 2.D:h4 (D) Je4 3.e:f6 (C) mat, atď. Autor sa pokúsil o dvojnásobnú recipročnú zámenu 2. a 3. ťahov bieleho (AB–BA a CD–DC) doplnenú blokovaním jazdca (O. Ralík, Nitra). Žiaľ, vo všetkých týchto štyroch tematických obranách sú duály v druhých ťahoch bieleho: 1...J:c7 2.V:g8! tempo atď., 1...Jc5 2.c8D! J:d7 3.D:d7 mat, 1...J:g7 2.V:g8! a c8D! tempo atď. a 1...Jg5 2.c8D! atď. Za každý z nich bolo možné získať 1 bod naviac, t. j. celkove 3+4=7, čo využili iba 3 riešitelia: Labai, Ralík a Šuhajda. Vašičkanin získal 5 a Kokodič a Sklenár po 4 bodoch. Celkove vedie Labai s náskokom 1 bodu pred Ralíkom. V úlohe možno objaviť aj ďalšie duály, ktoré však nebodujeme, lebo príslušné obrany nemožno považovať za tematické.


Vzad <<  >> Vpred