Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 1. 1973)


Problém č. 264

Bohuslav Sivák, Zvolen

oprava č. 225, Hlas ľudu, 4. 5. 1972

Mat 3. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: bKc1 Dg1 Ve8 Sa8 Jf6 Pc3 e2 f3 g4, čKf4 Je5 Pd5 d6 e6 f7 g5 g6 – trojťažka.

Pretože ako každý rok je na začiatku skladateľskej súťaže núdza o originálne príspevky, uverejňujeme dnes opravu Sivákovej úlohy z minulého roku. Tematické varianty sú 1...d4, Jc6, J:f3 a nás hlavne bude zaujímať, či úloha je korektná, pretože predpokladáme, že väčšina riešiteľov ju už pozná (po 1...J~ vychádzajú duály, ktoré nie sú škodlivé).

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme peknými šachovými knihami.

Riešenie problému č. 253 (Idunk) zo 16. 11. 1972. Autorova intencia 1.V:d6 hrozí 2.Sg7 3.D:f4 mat, 1...D:d6 (a) 2.S:d6+ (A) J:d6 (b) 3.d4 (B) mat, 1...J:d6 (b) 2.d4+ (B) D:d4 (c) 3.S:d6 (A) mat, 1...D:d4 (c) 2.Jf6 D:d6 (a) 3.De4 mat, no žiaľ, aj 3 vedľajšie riešenia 1.Jd:b6, 1.Jc:b6 a 1.J:d6 (v každom z nich po 1...J:c3 ide 2.d:c3!). Oprava. O najväčšie prekvapenie sa postaral doposiaľ vedúci riešiteľ Z. Labai, ktorý na tejto úlohe stratil 10 bodov! Maximálny počet bodov 12 získali: Ackerman, Marko, Melo, Ralík, Vašičkanin, Wagner a Žatko, 9 bodov Čalfa, Fábry, Fica, Sklenár a Šebian, 7 bodov Majerčák a Šuhajda (2 body stratili za nesprávne udanie 2 duálov, za čo sme im podľa propozícii strhli 2 body), atď. V čele riešiteľskej súťaže je opäť "veľký bojovník" Oliver Ralík so 48 bodmi. 47 bodov má druhý Vašičkanin.

Autor problému č. 252 (Tokár) z 9. 11. 1972 opravuje svoju úlohu nasledovne: bKc3 Dc1 Vb6 Vb7 Jh1 Pa3 a6 (7), čKa8 Vb8 Pg2 (3) – trojťažka. Riešenie: 1.Dg1 atď. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti tejto úlohy. Za objavenie prípadných nekorektností jedného riešiteľa odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


Vzad <<  >> Vpred