Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 1. 1973)


Problém č. 263

Ivan Garaj, ČSSR a

A. V. Sazonov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (3+4=7)Kontrolná notácia: bKe8 Db5 Ve7, čKd6 Sa3 Jh8 Pc7 – dvojťažka.

Spoločná práca vedúceho rubriky a moskovského problémistu Sazonova je úvodnou úlohou nášho tohoročného medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10, ktorého vypísanie uverejňujeme nižšie. Všimnite si v nej zdanlivé hry 1...c6 a 1...c5 s využitím blokovania polí. Myšlienka je zachovaná aj vo zvodnosti a riešení.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


V. Medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1973

Redakcia denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1973 svoj V. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10. Toto je jediná podmienka turnaja, z čoho vyplýva, že téma dvojťažiek môže byť spracovaná ľubovoľne.

Úlohy na diagrame s presným riešením a adresou autora treba zasielať najneskôr do 31. 10. 1973 na horeuvedenú adresu redakcie Hlas ľudu. Rozhodcom turnaja je Miklos Locker, ZSSR, ktorý udelí 3. ceny: 200, 150 a 100 Kčs, 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky. Prípustné sú však najviac dve úlohy od jedného autora. No i tak v prípade, že obdržíme veľa úloh, slabšie úlohy po konzultácii s rozhodcom turnaja, autorom vrátime, pretože v turnaji môžu konkurovať len tie úlohy, ktoré uverejníme v Hlase ľudu počas roka 1973. Vyzývame preto hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme koncom roka 1973 nemuseli vracať autorom úlohy pre nedostatok miesta.

* Sľúbenú prílohu šachového okienka s príkladmi na turnaj Hlas ľudu 1973 ako aj definitívny výsledok turnaja Hlas ľudu 1971 z technických príčin rozošleme až v budúcich dňoch.


Vzad <<  >> Vpred