Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 12. 1972)


Problém č. 261

Vladimir A. Bron, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (6+11=17)Kontrolná notácia: bKb6 Dd2 Vc8 Se2 Jg8 Jh7, čKe8 Vf7 Sg7 Jd8 Jf2 Pb7 d4 d6 e6 g5 h6 – trojťažka.


Problém č. 262

Nikolaj Zelepukin, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+12=21)


Kontrolná notácia: bKb8 Dc6 Ve1 Vg8 Sa1 Jh4 Jh5 Pb7 g4 (9), čKe5 Vb3 Vd4 Sc1 Se4 Jb1 Jf2 Pb5 c4 d6 e6 e7 h7 (13) – trojťažka.

Dnešnými dvoma šachovými problémami, ktorých autormi sú sovietski problémisti, končí sa náš tohtoročný IV. medzinárodný skladateľský turnaj strategických trojťažiek s cyklickými efektami. V budúcom, už Novoročnom šachovom okienku bude vypísaný ďalší, v poradí už V. medzinárodný skladateľský turnaj v skladaní dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10.

V tohtoročnom skladateľskom turnaji konkurovalo celkove 46 trojťažiek. Aj posledné dve – tie dnešné – sú veľmi zaujímavé. V č. 261 od svetoznámeho problémistu zo Sverdlovska je spracovaná dvojnásobná zámena 2. a 3. ťahov bieleho (tematické obrany sú 1...Je4 (d3), Vf5, Jg4, Vf3). Autor č. 262 (len v kontrolnej notácii), popredný ukrajinský problémista a autor niekoľkých problémových kníh, spracoval túto tému síce len raz (tematické obrany sú 1...Se3, Ve3 a doplňujúci variant vzhľadom k strategickému obsahu je 1...Vc3), no strategický obsah je podľa mňa lepší a hlavne výraznejšie spracovaný.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými šachovými knihami.


Vzad <<  >> Vpred