Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 3. 1973)


Problém č. 271

Erkki A. Wirtanen, Fínsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+5=10)Kontrolná notácia: bKb8 Dh4 Vb1 Vb7 Jb4, čKa4 De4 Ve5 Se6 Pd5 – dvojťažka.

Zdanlivé hry 1...Ka3, Ka5 2.Va7, Va1 mat, ktoré po správnom úvodníku sa recipročne zamenia a naviac po nových obranách vyjdú pôvodné maty zo zdanlivých hier (zámena obrán – tzv. téma Ruchlis) – to je hlavný obsah prvého samostatného zahraničného príspevku do nášho V. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10. Jeho autorom je popredný fínsky problémista, ktorého čitateľom predstavovať nemusíme, veď sa zúčastnil na všetkých doterajších našich turnajoch!

Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie v prípade korektnosti úlohy získate 2 body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE.

Riešenie problému č. 261 (Bron) z 28. 12. 1972. 1.Dc2 hr. 2.Da4+ a 2.Sb5+, 1...Je4 2.Da4+ (A) Vd7 3.Sh5 (B) mat, 1...Vf5 2.Sh5+ (B) Vf7 3.Da4 (A) mat, 1...Jg4 2.Sb5+ (C) Vd7 3.Dg6 (D) mat, 1...Vf3 2.Dg6+ (D) Vf7 3.Sb5 (C) mat. Dvojnásobná recipročná zámena druhých a tretích ťahov bieleho. Trochu vadí dvojitá hrozba, no inak vysoko nadpriemerná úloha.

Riešenie problému č. 262 (Zelepukin) z 28. 12. 1972. 1.Kc8 hr. 2.b8J a 3.Jd7 mat, 1...Se3 2.Jf3+ (A) S:f3 3.Vg5 (B) mat, 1...Ve3 2.Vg5+ (B) Sf5 3.Jf3 (A) mat, 1...Vc3 2.D:b5+ (C) Vd5 3.Jf3 (A) mat. Samozrejme, že keď je na h7 čierny pešiak, okrem jednoťahových matov nejde už ani 1.Kc7? a 1.Vg7? pre 1...Va3! (hrozí šach bielemu kráľovi). Zaujímavé spracovanie odväzovania a priväzovania čiernych kameňov spojené s recipročnou zámenou 2. a 3. ťahov bieleho (AB–BA). Pozoruhodná práca známeho ukrajinského problémistu. Odmenu za správne riešenie č. 261 a 262 dostanú: Olaf Reeh, Dánsko a Ján Fábry, Medzev.


Vzad <<  >> Vpred