Vzad <<  >> Vpred

MIMORIADNE ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(24. 12. 1972)


Keď začiatkom roka 1968 bola v Hlase ľudu obnovená šachová rubrika, nedúfal som, že dožije päť rokov! No želanie sa stalo skutočnosťou a dnes možno zodpovedne prehlásiť, že to bolo päť úrodných rokov. Pozrime sa, čo sme za týchto päť rokov v Šachovom okienku urobili.

Hneď v prvom roku, ktorý bol rokom "hľadania koncepcie rubriky" sa ukázalo, že o šachy je medzi čitateľmi i skladateľmi šachových problémov značný záujem. Preto už v roku 1969 v spolupráci s Východoslovenskými novinami a Smerom bol v Hlase ľudu vypísaný I. medzinárodný skladateľský turnaj. Aký to bol šťastný krok svedčia listy s úlohami, ktoré zaplavili redakciu z celého sveta – od Južnej Afriky až po Nórsko a od Južnej Ameriky cez Európu, Indonéziu, Mongolsko až po ďalekú Nachodku v ZSSR. Hlavne úlohy zo Sovietskeho zväzu, ktorých z celkového počtu obdržaných je najviac, sa tešia veľkej pozornosti našich čitateľov. Niet sa čomu diviť, veď ZSSR je aj v problémovom šachu svetová veľmoc.

Po úspechu, ktoré dosiahlo Šachové okienko v roku 1969, vypisuje redakcia Hlas ľudu od roku 1970 už samostatné medzinárodné skladateľské turnaje, ktoré sa stali známe na celom svete. Svedčí o tom fakt, že oba definitívne výsledky (za roky 1969 a 1970), ktoré koncom každého roka vychádzajú ako mimoriadna príloha Šachového okienka boli čiastočne ale aj kompletne uverejnené v mnohých zahraničných šachových časopisoch – v ZSSR, Nemecku, Anglicku, ba dokonca i v Grécku. Za zmienku iste stojí, že všetky odmenené úlohy z roku 1969 boli uverejnené v anglickom odbornom časopise The Problemist a v tomto roku grécky šachový časopis Skakistika Chronika venoval našim súťažiam dokonca celú stranu formátu A4! Preto dnes uverejňujeme aspoň jednu ukážku z úloh, ktoré preslávili našu rubriku. Je to práca dvojice popredných sovietskych problémistov, odmenená v roku 1970 I. cenou. Podľa posudku rozhodcu turnaja, majstra športu Ing. Juraja Brabca, je to jedná z vrcholov novostrategickej tematiky svetovej tvorby. Úloha je konštruovaná vo forme trojníka a kto ju pozná, iste si rád ešte ráz jej riešenie prehrá.Jurij Gordian a Sergej Šedej

I. cena

Hlas ľudu 1970

Mat 2. ťahom (11+5=16)

a) diagram b) Sc4–f6 c) v a) Jh2–c3Riešenie: A. 1.Vd7 tempo, 1...S~, Kd4, K:f4 2.Sc3, J:f3, Sd6 mat. B. 1.Vf7 tempo, 1...S~, Kd4, K:f4 2.J:f3, Sd6, Sc3 mat. C. 1.Je4 tempo, 1...S~, Kd4 2.Sd6, Sc3 mat. Kombinácia troch najťažších tém – témy Lačného (Z–23–33), témy Z–32–23 a témy Z–32–32 – obdivuhodný výkon, ktorý sa len málokedy podarí. Úloha, o ktorej možno hovoriť len v superlatívoch.

Pravda, v Hlase ľudu sme nezabudli ani na mladú generáciu domácich problémistov, ktorí sa do našich skladateľských súťaží úspešne zapojili. Obzvlášť problémisti zo Západoslovenského kraja získali už nejedno vyznamenanie (Mlynka, Taraba, Labai, Hladký, Opalek atď.). Veľkú popularitu majú aj naše dlhodobé riešiteľské súťaže dotované Albumami FIDE – knihami, ktoré sú výberom najlepších šachových úloh sveta za určité časové obdobie. Na našom knižnom trhu sa dajú kúpiť len veľmi ťažko. Takýchto súťaží bolo v Hlase ľudu už sedem! Ďalšia, ôsma bude vypísaná začiatkom februára budúceho roku.

V roku 1973 bude v Hlase ľudu okrem riešiteľskej súťaže vypísaný V. medzinárodný skladateľský turnaj – tentokrát v skladaní dvojťažiek s maximálnym počtom kameňov 10. Rozhodcom turnaja je prvýkrát sovietsky problémista M. Locker. Tieto a ďalšie podrobnosti sa dozviete z našej mimoriadnej prílohy, ktorú našim pravidelným čitateľom – riešiteľom a šachovým skladateľom práve rozosielame. Kto ju nedostal, nech napíše na adresu redakcie, radi mu ju zdarma zašleme. Dúfame, že s ňou potešíme všetkých šachových priaznivcov.


* * *

Všetkým "našim šachistom" na záver želáme veselé vianočné sviatky a v novom roku veľa krásnych chvíľ strávených nad riešením šachových úloh v našej rubrike. Šachovému okienku želáme ďalších šťastných a úspešných päť rokov.

Redakcia


Vzad <<  >> Vpred