Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 1. 1973)


Problém č. 265

Halvar Hermanson, Švédsko

Problemisten 1954

Mat 2. ťahom (4+3=7)Kontrolná notácia: bKd5 Dh6 Jg4 Ph3, čKf5 Pf7 g6 – dvojťažka.

Riešenie dnešnej miniatúrky, ktorej autorom je svetoznámy švédsky zlievárenský robotník (všimnite si najprv, aké maty sú pripravené na všetky ťahy čierneho pred úvodníkom a ako sa po ňom zamenia) zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme šachovými knihami.

Riešenie problému č. 254 (Ralík) z 23. 11. 1972. Pozícia A: 1.Dg2, hr. 2.Jc4+, 2.Sh2+ a 2.De4+, 1...S:g1 2.Jc4+ (A) Ke6 3.Dg8 (B) mat, 1...Ke6 2.Dg8+ (B) Ke5 3.Jc4 (A) mat, 1...S:a3 2.Sh2+ (C) Ke6 3.Dg8 (B) mat. Pozícia B: 1.Dc2 (rovnaké hrozby ako v pozícii A), 1...S:g1 2.Jc4+ (A) Ke6 3.Sg8 (D) mat, 1...Ke6 2.Sg8+ (D) Ke5 3.Jc4 (A) mat, 1...S:a3 2.Sh2+ (C) Ke6 3.Sg8 (D) mat. 6 modelových matov po premiestnení jediného čierneho kameňa s cyklickými efektmi. Pozoruhodné spojenie českej školy s modernou novostrategickou školou! Maximálne bolo možné získať 6 bodov.

Riešenie problému č. 255 (Kralin) z 30. 11. 1972. Zvodník 1.c6? tempo, 1...d4 2.J:c3+ (A) d:c3 3.V:c4 (B) mat (2...Kf4 3.Jg6 mat), 1...f4 2.J:g3+ (C) f:g3 3.V:g4 (D) mat (2...Kd4 3.Sb6 mat) viazne na 1...a5! Po úvodníku 1.Sa5 tempo sa 2. a 3. ťahy bieleho nasledovne zamenia: 1...d4 2.V:c4+ (B) f4 3.J:c3 (A) mat, 1...f4 2.V:g4+ (D) d4 3.J:g3 (C) mat. Dobrá, i keď trochu šablónovitá úloha. Samozrejme nejde 1.c:d6? e.p. a 2.V:c4 mat, lebo najprv treba dokázať, že posledný ťah čierneho bol jedine 1...d7–d5, čo sa zrejme nedá (maximálne bolo možné získať 3 body).

* Bohumil Idunk opravuje č. 253 pridaním čVa2 (1...J:c3! 2.d:c3? Vg2+!). Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy.


Vzad <<  >> Vpred