Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 4. 5. 1972)


Problém č. 225

Bohuslav Sivák, Zvolen

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (11+9=20)Kontrolná notácia: bKb1 Dg1 Vb2 Ve8 Sa8 Sh6 Jb5 Jd7 Pe2 f3 g4, čKf4 Vg5 Sf7 Jd3 Je5 Pc4 d5 e6 f6 – trojťažka.

Kto vyrieši a pochopí dnešnú úlohu Bohuša Siváka, iste sa poteší, že i v strategických trojťažkách nám na Slovensku vyrastá nový talent. V č. 225 sa mu totiž podarilo spracovať cyklické striedanie druhých a tretích ťahov bieleho (AB–BC–CA po tematických obranách čierneho 1...d4, 1...Jc6 a 1...J:f3) s výrazným strategickým obsahom. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie vám započítame ako obvykle 3 body.

Riešenie problému č. 219 (Havran) z 23. 3. 1972. Pozícia A: Autorova intencia 1.Se3 hr. 2.Jc4 mat, 1...Jd7 2.0-0-0 (A) a 3.Sc2 mat, 1...Se7 2.Vd1 (B) a 3.Sc2 mat, no aj škodlivý duál 2.J:c7 a 3.Sc2 mat (3+1=4 body). Naviac krátka hrozba má za následok aj dve vedľajšie riešenia, z ktorých druhé je dokonca dvojťahové: 1.Va4+ b:a4 2.Jc5+ Kd4 3.Se3 mat a 1.Jc5+ Kd4 2.Se3 mat (3+3=6 bodov). Niektorí riešitelia stratili po jednom bode, keď nesprávne uvádzali ďalšie vedľajšie riešenia 1.S:h6? a 1.Sg5?, ktoré viaznu na obranu 1...c2! Pozícia B: 1.Sb2! hr. 2.Jc5 mat, 1...Jd7 2.Vd1 (B), 1...Se7 2.0-0-0 (A) (3 body). Maximálne bolo možné získať 13 bodov, čo sa podarilo iba O. Ralíkovi a K. Wagnerovi, pričom celkove vedie K. Wagner o 1 bod pred O. Ralíkom. 11 bodov získal E. Ackerman, 10 bodov Z. Labai a J. Vašičkanin a 9 bodov P. Bogota, J. Bakalár, M. Biely, M. Čalfa, P. Durst, Š. Gutyan, E. Habán, J. Kubanka, J. Majerčák, M. Matej, Š. Melo, J. Sklenár, 7 bodov Vl. Matúš a St. Šuhajda, atď. Prezradíme, že po najbližších úlohách je toto poradie znovu "premiešané" a preto nikto nemusí ešte "hádzať flintu do žita".


Vzad <<  >> Vpred