Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(27. 4. 1972)


Problém č. 224

Cyril Opalek, Bratislava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (11+12=23)Kontrolná notácia: bKg2 Vb4 Vd2 Sd1 Sg5 Jb6 Jd6 Pa2 a3 f6 h4, čKc3 Vd8 Se8 Sf8 Jb2 Jc5 Pa4 c4 c6 d5 e4 h5 – trojťažka.

Po č. 217 konkuruje Cyril Opalek dnes s ďalšou na varianty bohatou strategickou trojťažkou. Vo svojom liste snáď zo skromnosti sám trochu pochyboval o možnosti jej uverejnenia, pretože ako píše, jej schéma sa podobá na úlohu Ing. J. Brabca (1. čestné uznanie, Ľud 1963; pozri úlohu III v špeciálnej prílohe Hlasu ľudu zo začiatku tohto roka). Opalkova úloha však okrem totálneho cyklického striedania 3. ťahov bieleho (AB – BC – AC po obranách 1...d4, 1...J:d1 a 1...Jb3) je po strategickej stránke podstatne bohatšia ako Brabcova úloha a má ďalšie tematické obrany po 1...Vd7 a 1...Sd7 v ktorých je spracovaná téma Grimshaw + recipročná zámena 2. a 3. ťahov bieleho! Teda zbytočná skromnosť autora – úloha má dostatočné opodstatnenie na označenie "originál". Pravda budú nás zaujímať aj Vaše názory, veď väčšina našich čitateľov spomínanú prílohu dostala, poprípade na požiadanie ju ešte môže obdržať. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlasu ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 218 (Havran) z 16. 3. 1972. Zvodnosť 1.e4? tempo, 1...g5 2.g3! (A), 1...g3 2.Vg6! (B) viazne na 1...g6! Zvodnosť 1.g3? tempo, 1...g5 2.e4! (C), 1...e4 2.Vg6! (B) viazne na 1...g6! Preto 1.Vg6 tempo, 1...e4 2.g3! (A), 1...g3 2.Ve4! (C). Prijemná lahôdka spracovaná vo veľmi ekonomickej forme (maximálne 3 body).

* Gazeta Czenstochowska vypisuje na rok 1972 svoj XIII. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek, trojťažiek, štvorťažiek, dvojťahových samomatov a dvojťahových pomocných matov. Rozhodcami sú E. Iwanow, S. Limbach a J. A. Rusek, ktorí v každej kategórii udelia 4 ceny. Úlohy behom roka treba zasielať na adresu redakcie: Czenstochowa, Swierczewskiego 5, Poľsko.


Vzad <<  >> Vpred