Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(20. 4. 1972)


Problém č. 223

Bohuslav Sivák, Zvolen

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (8+9=17)Kontrolná notácia: bKc8 Db5 Sd7 Sf8 Jc5 Pb2 d2 d4, čKd5 Dc1 Va1 Sh3 Je3 Jf2 Pa5 d3 f3 – trojťažka.

Recipročná zámena druhých a tretích ťahov bieleho s jednotným strategickým obsahom v oboch tematických variantoch (1...Jc4 a 1...Jf5) – to je stručný obsah dnešnej trojťažky mladého a nadaného zvolenského problémistu Bohuslava Siváka, študenta matematiky na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Rozhodne úloha patrí zatiaľ k najlepším, ktoré boli uverejnené tohto roku v Hlase ľudu. Sme preto zvedaví aj na vašu mienku. Riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Správne riešenie ohodnotíme 3 bodmi, no pozor aj na prípadné nekorektnosti.

Riešenie problému č. 217 (Opalek) z 9. 3. 1972. 1.Jf3 hrozí 2.Jd4+ (A) e:d4. 3.Jf4 (B) mat, 1...Db8 2.Jf4+ (B) e:f4 3.Jd4 (A) mat, 1...J:f3 2.Jf4+ (B) e:f4 3.c:d5 (C) mat, 1...Jh3 2.Jd4+ (A) e:d4 3.c:d5 (C) mat, 1...S:c3 2.c:d5+ (C) S:d5 3.Jf4 (B) mat, 1...Sc1 2.c:d5+ (C) S:d5 3.Jd4 (A) mat. Skvelá strategická trojťažka s totálnou cyklickou zámenou AB–BA–BC–AC–CB–CA. Pozícia úlohy je pritom legálna (bieli pešiaci na stĺpci bac brali 5 čiernych kameňov: pešiaka, dve veže a dve ďalšie čierne figúry, ktoré vznikli premenou čiernych pešiakov g a h – teda biely nemusel brať pešiakov g a h priamo, ako sa domnievali niektorí riešitelia), i keď je trochu "za vlasy" pritiahnutá, čo rozhodne aj rozhodca turnaja bude hodnotiť záporne. Ostatné varianty, ktoré sme neuviedli sú vedľajšie a preto prípadné duály v nich nebodujeme. Teda maximálne bolo možné získať 3 body.

Odpovedáme čitateľom: A. Rác (Poľný Kesov). Úlohy môžete zaslať aj na kreslenom diagrame. Ak budú vyhovovať po tematickej stránke, rozhodne niečo z nich uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred