Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 1. 6. 1972)


Problém č. 229

Demetrios N. Kapralos, Grécko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (12+9=21)Kontrolná notácia: bKg8 Df7 Ve1 Sc1 Sh5 Je3 Pb4 c2 d4 f4 g5 g7, čKe4 Ve6 Sf8 Pa3 d6 d7 e5 f5 f6 – trojťažka.

Ďalší popredný grécky problémista je autorom dnešnej trojťažky, ktorá má opäť zaujímavý obsah. Predovšetkým si treba všimnúť, aké maty sú pripravené na ťahy čierneho pred úvodníkom po 1...f:g5 2.D:f5+ (A) K:d4 (a) 3.Dd3 mat, 1...d5 2.J:f5+ (B) K:f5 (b) 3.Dg6 mat a 1...Ve7 (e8) 2.Dd5+ (C) K:f4 (c) 3.Jf1 mat a ako sa zamenia po správnom úvodníku.

Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie možno získať 3 body.

Riešenie problému č. 222 (Speckmann) z 13. 4. 1972. 1.Sd8+ Kg4 2.b7! Kh4 3.S:f5 mat, 2...D~ 3.b:c8D (S:D) mat, 1...Df6 2.c7! Kh4 3.S:f6 mat, 2...D~ 3.c:d8D (S:D) mat. Zaujímavé spracovanie väzby čiernej dámy v dvoch tematických variantoch. Šachujúci úvodník v takýchto úlohách nemusí prekážať, veď si treba uvedomiť, že ho nik "nezakázal", ako sa domnievali niektorí riešitelia (maximálne bolo možné získať 3 body).

Riešenie problému č. 223 (Sivák) z 20. 4. 1972. 1.b3 hrozí 2.Dc6+ K:d4 3.Sg7 mat, 1...Jc4 2.Je6+ (A) Ke4 3.Sc6 (B) mat, 1...Jf5 2.Sc6+ (B) K:d4 3.Je6 (A) mat. Recipročná zámena druhých a tretích ťahov bieleho s výborne zladeným strategickým obsahom: odväzovanie bieleho kráľa v oboch tematických variantoch. Trochu vadia duály po netematických obranách 1...Jeg4 (Jfg4) 2.Sc6+ a 2.Dc6+, 1...Jfe4 2.Dc6+ a 2.Db7+ a 1...Dg1 2.Je6+ a 2.d:e3. Nemožno ich pokladať za závažné a preto ani ich nebodujeme. Nebolo by však zlé, keby sa autor ich pokúsil ešte odstrániť. G. Reiprich z Kremnice radí autorovi napríklad preložiť čSh3 na g4, po čom už prvý z duálov nevychádza (maximálne bolo možné získať 3 body).


Vzad <<  >> Vpred