Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(13. 4. 1972)


Problém č. 222

Dr. Werner Speckmann, NSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 3. ťahom (9+3=12)Kontrolná notácia: bKh1 Vh8 Sc7 Sc8 Jd3 Pb6 c6 f2 h5, čKg5 Df5 Pf3 – trojťažka.

"Viem, že nemám nádej na úspech vo Vašom turnaji touto úlohou pri súčasnej konkurencii, ale mne sa páči..." píše vo svojom liste autor dnešnej trojťažky, známy západonemecký problémista, ktorý bol rozhodcom nášho I. medzinárodného skladateľského turnaja úloh s indickou témou. Ako skladateľ v našej rubrike uverejňuje svoj prvý príspevok. Úloha má zvláštny úvodník i myšlienku a je preto otázne, či sa bude páčiť aj riešiteľom. Prenechávame to na vás a tešíme sa na vtipné komentáre a názory. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 7 s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie vám započítame 3 body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorej prvá polovica končí práve dnešnou mereditkou.

Riešenie problému č. 216 (Tokar) z 2. 3. 1972. Zdanlivé hry 1...V:e4 2.J:h3+ (A) K:f3 3.Df2 mat, 1...V:f3 2.Je6+ (B) 3.Dd4 mat. Rieši pekný úvodník 1.Dh6 hrozí 2.Df8+ Jf6 3.D:f6 mat, po ktorom sa maty zo zdanlivých hier recipročne zamenia: 1...V:e4 2.Je6++ (B) K:f3 3.D:h3 mat, 1...V:f3 2.J:h3++ (A) K:e4 3.De6 mat a pekný doplnkový variant 1...h:g2 2.Dh2+ K:g4 3.Dh4 mat. Výborná strategická trojťažka s nápadnou motiváciou (odblokovanie – blokovanie) s využitím antiduálu (maximálne bolo možné získať 3 body, pričom niektorí riešitelia "nevideli hrozbu" a uviedli, že úloha je neriešiteľná, za čo sme im museli odpočítať 1 bod).

Odpovedáme čitateľom. M. Vašíček (Párovce). Šachové umenie je špeciálna príloha časopisu Čes. Šach, ktorý vychádza raz do mesiaca a možno si ho objednať alebo kúpiť v stánkoch PNS.


Vzad <<  >> Vpred